T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Üsküdar Müftülüğü

28.08.2018

NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÜSKÜDAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
Evlendirme Memurluğu
   

1- NÜFUS CÜZDANININ ASLI VE FOTOKOPİSİ

    a-Ehliyet, pasaport vb ile müracaat kabul edilmemektedir.
    b-Resimsiz, soğuk damgasız, TC Kimlik No’suz, yıpranmış ve on yılı geçmiş kimlikler kabul edilmez.

    c-Kimlik kartındaki fotoğraf ile son halinizin örtüşmesi gerekmektedir.

    d-Medeni durumu hanesinde “Evli” yazan kimlikle müracaat edilemez.

    e-Boşanma varsa boşandıktan sonra kimlik değiştirilmelidir.
2- SAĞLIK RAPORU

    a-Aile hekimliğinden ve sağlık ocaklarından resimli sağlık raporu alınmalıdır.

    b-Özel kurumlardan alınan sağlık raporları aile hekimince onaylatılması durumunda kabul edilecektir.

    c-Sağlık raporunda Talasemi (Akdeniz anemisi) testi yapıldığına dair ibarenin bulunması zorunludur.

    d-Sağlık raporundaki fotoğraf ile evlilik işlemlerinde kullanılan fotoğraf aynı olmalıdır.

 3- 5 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

    a-Eşlerin her ikisine ait son 6 ay içinde çekilen fotoğrafları olmalı.

    b-Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

    c-Fotokopi ve bilgisayardan çoğaltılan resimler geçersizdir.

    d-Fotoğraflar 4,5x6 cm ebatta ön cepheden çekilmiş olmalıdır.

    e-Evlilik işlem evraklarında kullanılan tüm resimler aynı olmalıdır.

    f-Fotoğraf sivil giysilerle çekilmiş olmalıdır. Üniformalı fotoğraf kabul edilmez.
4- EVLENME BEYANNAMESİ (Bu form Müftülükte doldurulacaktır)

5- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (Nüfus Müdürlüğünden alınan kişinin tam künyesi ile nüfus açısından

     evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmadığını gösteren) veya

     EVLENME EHLİYET BELGESİ (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

        
BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


1- Üsküdar  Müftülüğüne evlilik işlemleri için müracaat edilebilmesi için;

    a-Çiftlerden en az birinin Üsküdar İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmesi

    b-Çiftlerin her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Eşlerden biri yabancı

       uyruklu ise evlendirme işlemi için Belediye Evlendirme Memurluğuna müracaatı gerekmektedir.

    c-Üsküdar dışında oturduğu halde Müftülüğümüzde nikah kıydırmak isteyen çiftler, ikamet ettikleri yerin

       evlendirme memurluğundan ikisi birlikte izin belgesi almaları durumunda nikah işlemleri Müftülüğümüzde yapılabilecektir.
2- Evlenecek kişilerin, birlikte başvuru yapması zorunludur. Ancak eşlerin noterden özel vekalet vermesi durumunda vekillerinin müracaatı da kabul edilir.
3- Eksik evrakla müracaat kanun gereği kesinlikle kabul edilmez.
4- Evraklarda kazıntı ve silinti olmamalıdır. Tüm evraklarda kişiye ait bilgiler birebir aynı olmalıdır.

5- Tüm evraklar son altı ay içinde alınmış olmalıdır.

6- Kızlık soyadını kullanmak isteyen kadınlar ilgili matbu evrakı müracaat sırasında evlendirme memuru önünde imzalayacaktır.
7- Mal ayrılığı talebi olanlar noterden aldıkları “Mal Rejim Sözleşmesi”ni veya talebini başvuruda iletmelidir.
8- 18 yaşını dolduranlar kendi iradeleri ile; 17 yaşını dolduranlar, anne ve babasının bizzat müracaatı veya noterden alacakları anne-baba muvafakati ile; 16 yaşını dolduranlar mahkeme kararı ile evlenebilir.

9- Bayanlar boşandıktan veya dul kaldıktan 300 gün sonra evlenebilirler, boşandıktan veya dul kaldıktan sonraki 10 ay içinde evlenmek isteyen bayanlar, mahkemeden “İddet Kaldırma Kararı” getirmek zorundadır.
10-Maliye Bakanlığınca belirlenen evlilik cüzdanı ücreti olan 98.50 TL müracaatta tahsil edilmektedir.

“EVLENECEK ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, İKİ CİHAN SAADETİ DİLERİZ”