09.05.2017

Dr. Enver Osman KAAN (2017-2018)

1973’de Trabzon ili Vakfıkebir ilçesinde doğdu. İlkokulu İstanbul/Erenköy’de tamamladı. İlkokuldan sonra Bayrampaşa Yeşil Cami Kur’an Kursunda hafızlık yaptı. Aynı yerde Arapça gramer ve dini ilimlerden icazet aldı. Bu arada sınavlarını dışarıdan vererek Ortaokul ve Lise diplomalarına sahip oldu.

1997’de Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesinde lisansını, 2002’de İstanbul Üniversitesinde “Kur’an ve Sünnet’e Göre Zekat” teziyle yüksek lisansını, 2016’da “İslam Hukukunda Şirket Yapısı ve Sürekliliği Sorunu” teziyle doktorasını tamamladı.

1997’de görev hayatına İmam-hatip olarak Edirne’de başladı. 2002’de İstanbul Haseki İhtisas Merkezini bitirdikten sonra Trabzon İhtisas Eğitim Merkezinde 2002-2010 yılları arasında Fıkıh ve İslam Düşüncesi alanlarında dersler verdi.

2010-2014 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde din görevlisi olarak bulundu. Bu esnada dil ve din enstitülerinden çeşitli kurslar ve dersler aldı.

2014 yılından beri Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezinde Fıkıh grubu derslerine girmektedir.

09.05.2017 tarihi itibariyle Dr. Enver Osman KAAN, Üsküdar Müftüsü olarak görevine başladı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

             ESERLERİ

-Kur'an ve Sünnete Göre Zekat (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi)

-Geçmişten Günümüze Dinler ve Mezhepler (Yayınlanmış Ders Notları)

-Güncel Fıkıh Problemleri (Yayınlanmış Ders Notları)

-Enformasyon Açısından Bi’setin Değerlendirilmesi (Yayına hazır)

- Muhammed Ali Sabuni Min Künüz’is-Sünne Tercümesi (Yayına hazır)

 

SEMPOZYUMLAR

-XX. Asrın Son Yarısında Doğu Karadeniz Bölgesinin Tanınmış İsimlerinden Hacı Ziya (Esen Habiboğlu) Hoca Efendi, Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu, 8-10 Ekim KTÜ İlahiyat Fakültesi.

-Farklı İçtihat Yöntemlerinin Fıkhi Yoruma Etkisi, İslam ve Yorum, Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar Uluslararası Sempozyumu, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 8-10 Mayıs 2017, Malatya.

 

MAKALELERİ

-Finansman Kaynağı Olarak Bey' Bi'l-Vefa, Bey' Bi'l-İstiğlal ve Bey'u'l-İyne 

-Reincarnation And Its Relevancy With Jinn Possesion

 

DERGİ YAZILARI

-Ramazan ve Oruç-Genç Adım Dergisi/Edirne

-Tesettür Teferruat mıdır?-Genç Adım Dergisi/Edirne

-Eğitim Açısından İnsan-Pulathane Dergisi/Trabzon

-Çağlar Ötesinden Çağlar Üstü Rehberi Anmak ve Anlamak-Pulathane Dergisi/Trabzon

-Yaz Kurslarında Verimliliği Artırmak İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-Pulathane Dergisi/Trabzon

-İnsanını Kabileciliğe Kurban eden Rwanda’da Kurban-IHH Dergisi

-En büyük mucize Kur’an-Yüzakı Dergisi/İstanbul

-Gençlik ve Popüler Kültür-Yüzakı Dergisi/İstanbul

-İslamofobik Batı-Dil ve Edebiyat Dergisi/İstanbul

-İnanç Problemlerimiz ve Zihniyet Değişikliği- Dil ve Edebiyat Dergisi

 

09.05.2017 tarihinden itibaren Üsküdar İlçe Müftüsü olarak görev yapmakta iken, 12.03.2018 tarihi itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne naklen atanarak buradaki görevinden ayrılmıştır.