31.08.2023

Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Alımı Sınav Duyurusu

 

D U Y U R U

İlçemiz müftülüğünde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma, geçici görevlendirme, hastalık vb. nedenlerle görevden ayrılan cami görevlilerinin yerine ek listede yazılı bulunan kadrolara Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması için sözlü sınav yapılacaktır.

 

 • SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (
 3. Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
 4. Vekil Müezzin-Kayyımlık için en az lise mezunu olup  hafız olmak. (İmam-Hatip Lisesi mezunu olanlar için hafızlık şartı aranmaz.)
 5. 22 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
 6. İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

 

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Başvuru dilekçesi (İlçe Müftülüğünden temin edilecek)
 2. 22 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi
 3. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 4. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. En son öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
 6. Varsa Hafızlık Belgesi aslı ve fotokopisi
 7. Askerlik Belgesi
 8. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum için)

 

 • BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Başvuru yapmak isteyenler, ilçemizce ilan edilen camilerden sadece biri için müracaat edebileceklerdir.
 2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
 3. Faks, posta veya e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Müracaatlar en geç 15.09.2023  Cuma günü saat 17:00’a kadar istenen belgelerle birlikte İlçe Müftülüğümüze şahsen yapılacak, belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 5. Başka bir ilçede müracaatı bulunan ve halen Vekil cami görevlisi olarak çalışanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

D- SINAV İŞLEMLERİ

1- Adaylar, sınava gelirken İlçe Müftülüğümüzün http://istanbul.diyanet.gov.tr/uskudar    adresinden alacakları Sınav Giriş Belgesi ile T.C kimlik no’lu kimlik belgelerinden birini     (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

2- İlan edilen tarih, yer ve saatte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

E- SINAV SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İlçe Müftülüğümüzün http://istanbul.diyanet.gov.tr/uskudar  adresinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 3. Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan, müracaat ettiği caminin Vekil İmam-Hatip veya Vekil Müezzin-Kayyım kadrosuna ataması yapılacaktır.
 4. Puanların eşit olması halinde sıralama 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
 5. Sınavda başarılı olup Arşiv Araştırması olumlu sonuçlananların onay işlemleri başlatabilecektir.

 

F- DİĞER HUSUSLAR

 1. Sınav işlemleri süresince, adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi atama yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 2. Sınav ve atama sürecinde İlçe Müftülüğümüzün kurumsal internet sitesinde yapılan tüm duyurular ile adaylara gönderilen kısa mesaj (SMS) bildirimleri tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
 3. Bu sınav, sadece ek listede ilan edilen ilçemiz cami kadroları için geçerlidir.

 

İlk Müracaat Tarihi        :   01.09.2023 Cuma 08:30

Son Müracaat Tarihi       :  15.09.2023 Cuma 17:00

Sınav Tarihi ve Yeri        :  Sınav tarihi, yeri ve saati İlçe Müftülüğümüzün kurumsal web       

                                              sitesinden ilan edilecektir.

 

S.N. CAMİ GRUBU CAMİ ADI UNVANI BOŞALMA NEDENİ LOJMAN DURUMU SÜRESİ
1 ÜNALAN MH.KUBA C. Müezzin-Kayyım Yurtdışı Görevi Yok 3 Yıl 11 Ay
2 NALÇACI HALİL CAMİİ İmam-Hatip Yurtdışı Görevi Yok 3 Yıl 1 Ay
3 C HACI EMİN YILDIRIM CAMİİ  İmam-Hatip Yurtdışı Görevi Yok 1 Yıl 2 Ay
4 C DİVİTÇİLER CAMİİ İmam-Hatip Yurtdışı Görevi Yok 1 YIL
5 HUZURTEPE CAMİİ İmam-Hatip Yurtdışı Görevi Var 5 Yıl 
6 C TALİMHANE CAMİİ İmam-Hatip Yurtdışı Görevi Yok 5 Yıl 
7 C SELMAN AĞA CAMİİ İmam-Hatip Yurtdışı Görevi Yok 1 Yıl 6 Ay
8 D ŞEMSİ SİVASİ CAMİİ İmam-Hatip Valilik Gençlik Merkezinde Manevi Danışman Olarak Görevlendirme Yok 6 Ay
9 C ÜNALAN MH. ÜNALAN CAMİİ Müezzin-Kayyım Valilik Gençlik Merkezinde Manevi Danışman Olarak Görevlendirme Yok 6 Ay

 

 

Not : Başvuru Dilekçesi Ektedir.