13.06.2016

Aile ve Dîni Rehberlik Bürosu Tanıtım

Aile, toplumun huzurunu ve güvenini tesis eden en değerli kurumdur. Ailenin muhabbet ve merhametten beslenen sağlam temeller üzerinde yükselmesi, dengeli ve sağlıklı bir ilişki ağına sahip olması, sadece bireyin değil, bir neslin güvencesi anlamına gelmektedir. Değişimin bunaltan bir hızla yaşandığı günümüzde, toplumun yapı taşı olan ailenin ciddi sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığı bir gerçektir. Sadece ebeveynler değil, çocuklar, gençler hatta dede ve nineler hayatın akışı içerisinde aile sorunlarıyla baş başa kalarak yıpranmaktadır. Bu noktadan hareketle kurulan Aile İrşat ve Rehberlik Büroları, millî ve manevî değerlerimize bağlı bir aile yapısının kurulması ve korunması, aile birlikteliğinin desteklenmesi, sorunların çözümüne katkı sağlanması ve toplumsal bir duyarlılık geliştirilmesi amacıyla hizmet sunmaktadır.

TANIM

Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiple müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren dinî danışma birimidir.

GÖREV

Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon ve e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dînî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır. Ayrıca aile ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektir.

MİSYON

Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.

VİZYON

Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

İLKELER

  • İlimizde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel değerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak,
  • Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmak,
  • Bürolarda görev yapan personelin nitelikli hizmet sunması için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,
  • Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için bölgemizin ve danışan bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.

HEDEFLER

  • Çalışmalarımızı millî ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,
  • Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,
  • Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yapmaktır.

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROSU EKİBİ

Sıra No Adı Soyadı Unvanı Bürodaki Görevi
1. Tuba KAYA ADRB Vaizi Koordinatör
2. Selva ÖZELBAŞ Vaiz Üye
3. Zülal ALIŞKAN SATIR Vaiz Üye
4. Bekir ÇETİNTAŞ Uzman İmam-Hatip Üye
5. Ayşe KAYIR Vaiz Üye
6. Ahmet Sinan KARA Vaiz Üye
7. Esra BAŞ Vaiz Üye
8. Rukiye BELGE Kur'an Kursu Öğreticisi Üye

 

KADIN SIĞINMA EVİ EKİBİ

Hanife ÇOLAK

ÇOCUK YUVALARI EKİBİ

1.      Neşenur CAN-Hasan-Tan Çocuk Yuvası

2.      Nilüfer YAZICIOĞLU-Hasan Tan Çocuk Yuvası

3.      Emine ÖZGAN- Hasan Tan Çocuk Yuvası

4.      Hasan YILMAZ-Hasan Tan Çocuk Yuvası

5.      Ahmet IŞIK-Hasan Tan Çocuk Yuvası

6.     Emine ÖZGAN-Hasan Tan Çocuk Yuvası

7.      Tuba ÖZBİLGİN-Akide Şekeri Çocuk Evi

8.      Fatma EREL-Bulgurlu Çocuk Evi

8.      Süheyla SEZER-İrfan Çocuk Evi

10.    Dr. Mediha POLAT-Gönül 2 Çocuk Evi

11.    Beyza MERGEN-Çiçek Çocuk Evi

PROF. DR. KERİM GÖKAY HUZUR EVİ EKİBİ

1.      Halil AYTEKİN

2.      Mürteza SAĞLAM

3.      Abdullah ÇAKAR

4.      Yusuf BELGE

5.     Rukiye BELGE

 

KAYIŞDAĞI HUZUREVİ EKİBİ

Sıra No Adı Soyadı Unvanı Asil/Yedek
1. Hüseyin ATICI İmam-Hatip Asil
2. Hasan YILMAZ İmam-Hatip Asil
3. Sabri BOLAT İmam-Hatip Asil
4. Abdurrahim DENİZ İmam-Hatip Asil
5. Mehmet TÜRKYILMAZ İmam-Hatip Asil
6. Beyza MERGEN Kur'an Kursu Öğreticisi Asil
7. Ayşe KAYIR Vaiz Asil
8. Cihannur SARUHAN Kur'an Kursu Öğreticisi Asil
9. Betül GEDİK Kur'an Kursu Öğreticisi Asil
10. Serpil KADAKAL Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi Asil
11. Muhammed Faruk GÜLMEZ İmam-Hatip Yedek
12. İsmail SELAMET İmam-Hatip Yedek
13. Ali GÜVEN İmam-Hatip Yedek
14. Naci ŞENGÜN Uzman İmam-Hatip Yedek
15. Mustafa ALTIN Uzman İmam-Hatip Yedek

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İletişim Bilgileri

Adres: Salacak Mahallesi Doğancılar Caddesi No:148 ( 34261 ) Üsküdar/İSTANBUL

Tel: (0216) 553 07 82 - 553 47 45 - 391 54 36 Dahili: 21

Belgegeçer ( Fax ): (0216) 310 63 85  
e-mail: uskudar@diyanet.gov.tr

Tanıtım Broşürünü İndirmek İçin Tıklayın !

Tanıtım Filmini İndirmek İçin Tıklayın !