06.11.2023

İstanbul'da “Selefilik” Paneli

İstanbul Müftülüğü “Selefilik” konulu iki panel düzenledi.
Panellerde İstanbul Müftülüğü Din ve Hayat Dergisinin 47. sayısının dosya konusu olan Selefilik, tarihsel süreç, günümüzde dünyada ve Türkiye’deki yansımaları ile ele alındı.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk panelin moderatörlüğünü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice K. Arpaguş üstlendi. Panele Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Aydınalp ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kavak konuşmacı olarak katıldı.
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen ikinci panelin moderatörlüğü ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhamit Birışık üstlendi. Panelde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Güler, İbni Haldun Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Çolak ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Arıkan konuşmacı olarak yer aldı.
Paneller hakkında bilgi veren Eğitim Uzmanı ve Din ve Hayat Dergisi Editörü Dr. Fulya İbanoğlu; Son sayımız olan 47. sayımızda “selefî” kime denir, “Selefilik” nasıl bir harekettir, “Ehl-i Hadis” ile “Selefî” arasında ne türden irtibatlar vardır gibi soruların cevabını aradık. 20. asırda kendisine “selefi” diyenlerin hususiyetlerini inceledik. Tarihin farklı dönemlerinde farklı ilim dallarında “selef” hassasiyetinin” ne anlama geldiğini anlamaya çalıştık. Meselenin tamamı olmasa da pek çok cephesini göstermeyi hedefledik. Anadolu yakasında  ve Avrupa yakasında dergi yazarlarımızla düzenlediğimiz iki panel de tamamlayıcı bir rol üstlenmiş oldu. Tüm katılımcılarımıza ve yazarlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
İstanbul İl Müftü Yardımcıları Huriye Akbıyık, Arif Cevlek, Dr. Selahattin Yılmaz ile öğrenciler ve vatandaşların katıldığı paneller çiçek takdimi ile sona erdi.