T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

26.06.2020

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı Video Konferans Yoluyla Kıraat Çalıştay’ına Katıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi iş birliği ile 26 Haziran 2020 tarihinde, video konferans sistemi üzerinden online olarak “Lisansüstü Öğrencileri Kıraat Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya katılan Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesine ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’a kıraat ilminin gelişimine sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerini ifade ederek, “Kıraat ilmi, bir taraftan münbit diğer taraftan da ülkemizde dar bir yaklaşımla ele alınmış ve hak ettiği değeri görmemiş bir alandır. Çünkü kıraat ilmi, ilim olma vasfıyla değil de daha ziyâde hüsn-i tilâvet boyutuyla öne çıkan bir alan olarak değerlendirilmiştir. Aslında kıraat ilmi, İslâmi ilimler içerisinde nev-i şahsına münhasır, kendi mesâili, mebâdii olan yani bir ilim dalını müstakil bir ilim dalı kılan ne kadar vasıf varsa hepsini kendi bünyesinde taşıyan bir alandır. Dolayısıyla kıraat ilmi de, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi aslında temel İslâmi ilimlerin ana alanlarından birisi hâlinde müstakil bir ilmî faaliyet alanıdır.” dedi.

Kıraat sadece hüsn-i tilâvet yönüyle değil ilim dalı olarak da öne çıkarılmalı

Yapılan çalıştayın, sadece hüsn-i tilâvet boyutu olmayan Kıraat’ın, ilmî yönüne dikkat çektiğini belirten Müftü Maşalı, “Ülkemiz bu tarz yapılan akademik çalışmalarla kıraat alanının, ilmî yönü ve ilim dalı olma vasfının da öne çıkarılması söz konusu oluyor. Bu yapılan çalıştay, Kıraat’ın bir ilim alanı olarak değerlendirilmesini besleyen, bu yönde bir şuurun gelişmesini sağlayan çalışmalar olması hasebiyle de son derece anlamlıdır.” diye konuştu.

Kur’ân-ı Kerîm’in doğruluğuna ve güvenilirliğine Kıraat İlminin sunduğu katkılara vurgu yapan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Kıraat İlmi deyince, sadece kıraat farklılıklarının tedrîsinin yapıldığı bir alandan değil bunun dışında gerek tilâvet boyutu gerekse mushaf boyutu itibariyle derinlikli olarak araştırma yapılan bir disiplinden bahsediyoruz. Kıraat farklılıkları dediğimizde ise Kur’ân-ı Kerîm’in mevsukiyetini temin eden, Kur’ân-ı Kerîm’in mevsukiyetine halel gelmemesi için yapılan çalışmaları da ifade etmiş oluyoruz.” dedi.

Müftü Maşalı, tecvid ilmine de değinerek, “Kıraat İlminin içerisindeki tecvid ise gerek harf boyutuyla gerekse terkib boyutuyla birlikte nüzul döneminde Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından ve Sahabe Efendilerimiz tarafından Kur’ân-ı Kerîm’in nasıl seslendirildiğini bize sunan ve özgün telaffuzunu bizlere aktaran ilim dalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Kıraat İlmini diğer ilim dallarından farklı kılan önemli noktalardan birisi sadece bir bilgi alanı olmanın ötesinde Kur’ân-ı Kerîm’in mevsukiyetinin temini açısından büyük önem taşıyor olmasıdır.

Kıraat alanında çalışacak olan genç akademisyenlere tavsiyelerde bulunan Maşalı, “Belki akademik anlamda bizleri ileriye taşıyacak fakat kıraat ilminin problemli temel meselelerine çözüm üretme noktasında herhangi bir katkısı olmayacak konularla uğraşma lüksümüz olmamalıdır. Genç araştırmacı arkadaşlara tavsiyem, akademik anlamda gerçekten bizi alanın mütehassısı kılacak çalışmalar yapmak istiyorsak, üzerine çok metin üretilmiş ve kısmen tüketilmiş konular yerine el değmemiş alanlara yönelelim. Bunu yaptığımız takdirde kıraat ilmine hem ciddi katkılar sunmuş hem Kur’ân’ın mevsukiyeti üzerine yapılan tartışmalara hüccet-i kavî cevaplar vermiş hem geçmişimize hem de geleceğimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.” dedi.

Prof. Dr. Maşalı, Kıraat İlminin, ilim olma vasfının öne çıkarılmasına katkı sunmalarından dolayı akademik çalışma yapanları takdir ve tebrik ederek, “Allah (c.c), çalışmalarınızı hayırlı ve uğurlu eylesin. Rûz-i mahşerde karşınıza sadaka-i câriye olarak çıkartsın. ‘Lisanüstü Kıraat Çalıştay’ının yapılmasına vesile olan başta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’a ve riyâsetinde bu çalışmaları yürüten akademisyenlere teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.