T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

21.05.2020

Din ve Hayat Dergisi 40. Sayısı Yayımlandı

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi ortak yayını olan Din ve Hayat Dergisi 40. Sayısı “ÂDÂB” dosya konusu ile yayımlandı. Âdâb ve edeb hem ferdî hayatı, hem de toplum hayatını tanzim eden olmazsa olmaz ahlâkî kurallar manzumesidir. Buradan hareketle Din ve Hayat, 40. sayısında bu kavramı gündemine aldı.

Dosyada âdâb mevzuu, inanç dünyasının üçlü saçayağı ilim, amel ve ahlâk bütünlüğü içinde ele alındı. Bu mânâda bir yandan, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in nebevî rehberliğinde âdâbın temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çekilirken, diğer taraftan İslâm düşünce dünyasını şekillendiren, fıkıhtan tasavvufa, felsefeden edebiyata pek çok farklı ilmî-fikrî sahada oynadığı başat rol ortaya konuldu.

Dosya, “Edeb Dini İslâm” meselesine dair İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın yazısı ile başlıyor. Nebevî Sünnet ekseninde âdâb, edeb kavramının semantiği, Mesnevî’de âdâb, İslâm düşüncesinde itikat ve eylem dengesi bakımından edep kavramına dikkat çekiliyor. Osmanlı modernleşme sürecinde âdâb-ı muâşeretin anlaşılması ve süreç içinde değişimine değiniliyor. Değerler eğitimi bakımından âdâbın evde bireylere nasıl telkin edileceği ve yaşanacağı soruları gündeme taşınıyor. Din hizmetlerinde âdâb-ı muâşeret, camilerde ve tilâvet esnasında âdâbın nasıl olması gerektiğine cevap veriliyor.

Dosyada ayrıca İstanbul’da yaşama âdâbına dair altın kurallar verilirken, İstanbul’u ayrıntılarda sevmenin gerekliliğine, ancak bu takdirde “yaşamanın rengi kadar huzuru ve düşüncesinin” de gelişebileceğine işaret ediliyor.

Bunlar ve daha başka konularla dolu bu sayıda nihayet, iki önemli isimle mülakat yer alıyor: Yavuz Bülent Bakiler ve Hüseyin Kutlu. Bu kıymetli isimler, tasavvuf, edebiyat ve sanat penceresinden edeb ve âdâb kavramını yorumluyorlar.

40. sayısı ile 13 yaşına basan Din ve Hayat dergisi, büyük bir emek ve gayretle yürüyen yayın faaliyetinin bir yenisi olan Âdâb sayısıyla sizleri başbaşa bırakıyor.

 

DİN VE HAYAT DERGİSİ
İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Binası
Molla Fenari Mah. Vezirhan cad.
Nuruosmaniye Camii Avlusu
Çemberlitaş-Fatih/İstanbul
0(212) 526 16 80
İstanbul.diyanet.gov.tr