T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

05.01.2020

Fatih Camiinde Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

Fatih Camiinde 05.01.2020 tarihinde İstanbul Müftüsü Mehmet Emin MAŞALI’nın katılımı ile sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin MAŞALI, namazın akabinde gerçekleştirdiği konuşmada insanı merkeze aldı ve özetle şu yönde bir değerlendirmede bulundu:

“Pek çok ayette insanın mahlûkat içindeki üstün konumuna işaret edildiği gibi insanın zayıf yönlerinin varlığı da hatırlatılmaktadır. Aslında insanın üstün yönlerinin bahis konusu edildiği yerlerde de bu, bir üstünlük sebebi olarak değil bir sorumluluk vesilesi olarak sunulmaktadır. Nitekim İsrâ suresinde geçen “Biz âdemoğlunu mükerrem kıldık” meâlindeki kelam-ı ilahiyi bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. Zira bu ayette, insanoğluna, hiçbir varlığa nasip olmayan nimetler verildiği ifade edilmekte, buradan hareketle de ona görev ve sorumlulukları hatırlatılmaktadır; sadece üstünlüğü değil. Bu işin bir yanı; diğer yanına gelince yine pek çok ayette insanın zaaflarından bahsedilmekte ve mayasında birtakım zaaflar taşıdığı belirtilmektedir. Şems suresindeki “İnsan nefsine ve ona şekil verip de ona hem kötülüğü hem de kötülükten sakınmayı ilham edene yemin olsun ki” ayetinde bu hususa işaret edilir. Zira bu ayette insanın yapısında bir kötülük yapabilme kabiliyeti (fucûr) bir de bu kötülükten uzak kalabilme kabiliyeti (takvâ) bulunduğu belirtilmiştir. Bu durum insanoğlunun hem melekî hem de şeytânî vasıfları bünyesinde barındıran bir varlık olduğunu söylemeyi mümkün kılıyor. Bir başka ifadeyle insan meleklik tarafını güçlendirdiğinde melekleşen, şeytanî taraflarını güçlendirdiğinde ise şeytanlaşan hatta şeytana pabucunu ters giydirecek kadar zararlı hâle gelebilecek bir varlık. Kur’an’da pek çok ayette geçen “şeytân” kelimesi ile İblis’in değil de bazı şahısların kastedilmiş olması da bu değerlendirmeyi desteklemektedir. Nitekim Âl-i İmrân 3/175 ayetini buna örnek gösterebiliriz. Zira müfessirlerin belirttiğine göre bu ayette geçen şeytân kelimesinden kasıt Nuaym b. Mes’ûd el-Eşcâî isimli biridir. Bu şahıs Uhut savaşında müşriklerin geriye çekilmesinin ardından toplanmaya çalışan Müslümanların yanına gelerek müşriklerin geri çekilmediğini tam tersine yeniden saldırıya geçmek üzere olduklarını söylemiş ve bu suretle de Müslümanları korkutmaya ve şevklerini kırmaya çalışmıştır. Evet, yapımızda, tabiatımızda olumsuz bir yanı barındırdığımızın farkında olmak bize kendimizi geliştirme imkânı verecektir. Esasen eğitim denilen şey de insanın melekî tarafını güçlendirme ve şeytanî tarafını zayıflatma faaliyetinin adı değil midir? Eğer bir eğitim faaliyeti bizim meleklik tarafımızı güçlendirmiyorsa yapılan şey eğitim değil bir bilgilendirmedir. Bir hadislerinde Hz. Peygamber (sas) insanları madenlere benzeterek şöyle buyururlar: “İnsanlar madenler gibidir. Cahiliye döneminde iyi insan olmayı başarabilenler, Müslüman olduktan sonra da iyi Müslüman olmayı başarabilenlerdir. Bir şartla; dinin özünü anlamak, kavramak şartıyla”. İnsanlar maden gibidir, yani herkesin içinde işlenmeyi bekleyen güzel taraflar vardır. Nasıl ki başta altın olmak üzere madenler topraktan çıkarıldığı gibi kullanılamıyor ve kullanıma elverişli hale gelebilmesi için bir dizi işlemden geçirilmesi gerekiyorsa aynı şekilde insanın da cevherinin ve özünün ortaya çıkarılabilmesi için adına eğitim denen ve insanın müspet taraflarını güçlendirip zayıf taraflarını törpüleyen bir işlemden geçirilmesi gerekiyor. Rabbim bizlere meleklik taraflarımızı öne çıkarma yönünde bir irade nasip etsin. Şeytani tarafımızla baş başa bırakmasın bizleri. Bu noktada inayetini üzerimizden eksik eylemesin. Âmîn…”

Sabah namazı buluşmasına, İl Müftü Yardımcıları, Fatih İlçe Müftüsü’nün de iştirak ettiği programa kadını-erkeğiyle, çocuğu-genciyle yoğun bir katılım gerçekleşti. 05.01.2020