T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

17.11.2019

Maltepe’de Sabah Namazı Buluşması Gerçekleştirildi

Maltepe Fidanlık Camiinde İstanbul Müftüsü Mehmet Emin MAŞALI’nın katıldığı Sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

İstanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmasında konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, “Kur’an’ı okumak/anlamak demek sadece Kur’an’ı lafzıyla okumak değil amel olarak anlamak demektir. Amele yansımayan bir anlamak Allah katında makbul değildir.” dedi.

Amele yansımayan bir anlama, asla makbul değildir

17.11.2019 tarihinde Maltepe İlçesi Fidanlık Camiinde Sabah namazı buluşmasına katılan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, sabah namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kur’an’ı anlamak deyince ilk aklımıza gelecek olan şey Kur’an’la amel, yani Kur’an-ı Kerim’in telkin ettiği itikat, ibadet ve ahlak ilkeleri doğrultusunda bir hayatı yaşamak olmalıdır. Hz. Ömer Efendimizin “Bir kişinin Kur’an okuması sizi aldatmasın. Siz kişinin ameline bakınız” sözleri bu yönde bir anlam taşır. Dolayısıyla amele yansımayan bir anlama Allah katında asla makbul değildir. Bir kişi Kur’an’a amel etme amacıyla yaklaşınca ve Kur’an onun için bir hayat-memat meselesi olunca hem Kur’an’ın içerdiği mana ve mesajı öğrenmek hem de Kur’an elfazını terennüm etmek onun için öncelikli bir hal alır. Kur’an’ın içerdiği mana ve mesajı öğrenme çabası içine girer. Bunu da kulluğu, Müslümanlığı noktasında bir eksiğinin olup olmadığını tespit etme amacıyla yapar. Keza Kur’an’ın elfazını okumanın sunacağı manevi desteğe sığınır ve ondan mahrum kalmamaya çabalar. Bir kelamın üstünlüğünün o kelamın sahibinin üstünlüğü ile irtibatlı olduğunu bilir. Evet bir kelimenin anlamı dendiğinde onun dilde ifade ettiği mana akla gelir. Ne var ki anlam kimi zaman bir his ve duygu olarak da varlık kazanabilir. Nitekim Kur’an okuduğumuzda veya dinlediğimizde bizde oluşan hissiyat, onun anlamının his boyutudur. Bu hisse vücut veren şey okunanın, yüceler yücesi Cenâb-ı Hak’ka ait bir kelam oluşudur. Bütün bunlar göstermektedir ki Kur’an’ı anlamak demek esas itibariyle, onun mucibince amel etmek demektir. Bu yönde bir istek bizi Kur’an’ın mana ve mesajını öğrenmeye keza Cenab-ı Hakk’ın kelamına kulak vermenin oluşturacağı manevi his ve motivasyondan yararlanmaya sevk edecektir.”  17.11.2019