T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

16.09.2019

“Osmanlı’da Ahilik Teşkilatı” Paneli

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı TDV Eyüpsultan şubesinin düzenlediği “Osmanlı’da Ahilik Teşkilatı” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Ticaret Ahlakı başlıklı bir konuşma yapan Maşalı ahlaka vurguda bulunarak şunları söyledi: “Ahlak bireysel anlamda faziletli olmayı temin ötesinde toplumsal hayatın sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlayacak değerler manzumesidir. Bu yönüyle de ahlak sosyal bir varlık olan insanın en karakteristik özelliğidir. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran şey ahlakıdır, ahlaki değerleri içselleştirme kabiliyetidir. Böyle olduğu içindir ki insani fiillerin değeri, ahlaka uygunluğu ile ölçülür. Ahlakın dinî değerler üzerine bina ediliyor oluşu, dindarlığın, ahlaki değerler üzerinden gerçekleşmesini ve dinle irtibatın bu değerler üzerinden sağlanmasını kaçınılmaz kılar. Bu durum ahlakın olmadığı yerde dindarlıktan ve dinî duruştan bahsedilemeyeceği, ahlakın olduğu yerde ise dinle güçlü bir irtibatın var olduğu anlamına gelir. Öte yandan ahlak bir değerler manzumesi olduğu için bu değerlerin hayata aksettirilme düzeyine göre ya bir yükselmeye ya da bir alçalmaya yol açar. İnsanın gerek melekût yönünde bir yükselişi yakalaması gerekse esfel-i sâfilin yönünde bir alçalış sergilemesi, ahlaki değerlere sahip çıkışına göre şekillenecektir. 16.09.2019