T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

11.09.2019

Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Yılı Açılışı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Pendik Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Eğitim Yılı açılış programına katıldı.

Programda konuşan İstanbul Müftüsü Maşalı, şunları söyledi:

“İslam medeniyetini, bir nass medeniyeti olarak tarif edebiliriz.Çünkü bu medeniyet kurucu nitelikteki Kur’an ve Sünnet nasslarından ibaret iki ana kaynak etrafında örülmüş, bu iki kaynak üzerine yürütülen ilmî ve kültürel faaliyetler de devasa bir kültürel muktesebâtı ürün vermiştir.Bu  İslam ve medeniyetimiz üzerine fikir beyan etmenin ancak hem Kur’an’a ve Sünnete hem de onlar etrafında şekillenen ilmî birikime vakıf olmakla mümkün olacağı anlamına gelir.Öte yandan gerek geleneksel müktesabatın gerekse çağdaş bilginin değerlendirilmesinin delile dayalı yürütülebilmesi de,  nasslara ve kaynaklara vukufiyeti gerekli kılmaktadır. Haseki Dinî Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi’ne ve bu merkez bünyesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ihtiyaca vücut veren de bu gerekliliktir.Bu duygu ve düşüncelerle gerek İslami ilimler gerekse Kıraat İlmi alanında ihtisaslaşacak olan kursiyerlerimize başarılar diliyor, ülkemiz ve İslam âlemi adına hayırlı çalışmalar yapmalarını canı gönülden niyaz ediyorum. 11.09.2019