T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

06.03.2016

2016 Yılı Hac Kesin Kayıtlarında İzlenecek Yol

I- Çekilen kura sonucu 2016 yılı haccı için kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız kayıtlarını 07 – 18 Mart 2016 tarihleri arasında yaptıracaklardır.

II- Hacca gitmek üzere Kesin Kayıt yaptırmak için gerekli olan Kontenjan Belgesini (Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi) http://hac.diyanet.gov.tr adresinden 07-18 Mart 2016 tarihleri arasında online olarak her vatandaşımız kendisi alacaktır.

KONTENJAN BELGESİNİ (Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi)  NASIL  ALABİLİRSİNİZ?

Kontenjan belgesini almak için vatandaşlarımız kendileri internet ortamından http://hac.diyanet.gov.tradresindeki Hac Kesin Kayıt Menüsünden kendi TC Kimlik numaralarını girdikten ve ekrana gelecek güvenlik aşamalarını da geçtikten sonra, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresini gireceklerdir. SMS şifresi girildikten sonra gelecek ekrandan vatandaşlarımız Diyanet Organizasyonu veya Acenta Organizasyonunu seçerek belgelerini alacaklardır.

KONTENJAN BELGESİNİ ALDIKTAN SONRA;

A- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANİZASYONU İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDİYOR İSENİZ;

a)  07 – 18 Mart 2016 tarihleri arasında

-İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ,

-BAKIRKÖY MÜFTÜLÜĞÜ,

-KADIKÖY MÜFTÜLÜĞÜ (Haydarpaşa Cami altı)

-KARTAL MÜFTÜLÜKLERİNDEN birine giderek beraber olduğunuz kişileri de kontrol ederek hacca hangi hava limanından uçmak istiyorsanız o hava limanını ve hac konaklama ve oda tercihinizi de belirterek kesin kayıt işleminizi bitiriniz. Daha sonra bunları değiştirmek mümkün olmayacaktır.

b) Tercih ettiğiniz hac konaklama türüne ait ücretin tamamını veya ilk taksidini (her bir kişi için TC Kimlik numarası, Ad, Soyad ve geçerli bir cep telefonunuzu vererek) 07-18 Mart 2016 tarihleri arasında ilgili bankalardan birine yatırınız.

c) Hac ücretinizin tamamını veya ilk taksidini ilgili bankalardan birine yatırdıktan sonra kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. İlgili bankalardan birine süresi içerisinde hac ücretini yatırmadığınız müddetçe hacca kesin kayıt yaptırmış sayılmayacaksınız.

d) İl hac bürolarımızın size vereceği form dilekçeyi ve özellikle form dilekçenin ekinde olan açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra doldurunuz.

e) Pasaport işlemlerinize, Kesin kayıt işlemlerinizi yaptırdıktan sonra kayıt yaptırdığınız müftülüğün bilgilendirmesi doğrultusunda başlayabilirsiniz.

B- HACCA GÖTÜRMEYE YETKİLİ SEYAHAT ACENTELERİNDEN BİRİ İLE HACCA GİTMEYİ TERCİH EDİYOR İSENİZ: 

İnternetten aldığınız “2016 YILI HACCI İÇİN ACENTEYE KESİN KAYIT YAPTIRABİLİR” belgesi ile İl Müftülüklerinden, TÜRSAB’dan veya Başkanlığımız internet sayfasından öğrenebileceğiniz 2016 yılı için

HACCA KAYIT YAPTIRMA YETKİSİ bulunan acentelerden birine kesin kaydınızı yaptırınız.

 *** GENEL AÇIKLAMALAR ***

1- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.

2- Kesin kaydını yaptırıp vize işlemleri tamamlandıktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek sağlık problemlerinden dolayı gidemeyen veya birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca gidemeyenlere, başvurmaları halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları kaydıyla kesin kayıt hakkı verilecektir.

3- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği heyet raporu ile tespit edilen hacı adaylarının yerine, noterde vekâletname verecekleri bir kişiye daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kesin kayıt hakkı verilecek, bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecek, vekâlet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır.

4- İki defa kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten vazgeçenler kuraya; ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek dahil edileceklerdir.

5- Diyanet veya Acentaya “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesi olmayan hiç bir hacı adayının kaydı yapılmayacaktır.

6- Kuraya birlikte katılıp sırası gelenlerin isimleri “2016 Yılı Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ” ne birlikte yazılacaktır.

7- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanlar ile kesin kayıt süresi geçtikten sonra müracaat edenlere her hangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir.

8- Kesin kayıt süresi sonunda hac konaklama türlerine göre ayrılan kontenjanlarda boşluk olması durumunda, bu kontenjanlar hac konaklama türlerindeki kura sırası gözetilerek 23 - 29 Mart 2016tarihleri arasında alınacaktır.

9- Şehit yakınları ve gazi aileleri için ayrılan toplam 600 kişilik kontenjan; illerdeki müracaat sayılarına göre ve 02 Mart Çarşamba günü çekilmiş olan kura sıralamasına göre belirlenecektir. Kayıt hakkı elde eden şehit ve gazi aileleri 23-29 Mart 2016 tarihleri arasında sadece Diyanet Organizasyonuna kayıtlarını yaptıracaklardır.

Bu kayıtlarda; Gazilerde gazi ve eşine, Şehitlerde ise, Şehidin anne, baba, eş ve çocuklarına hak tanınacaktır. Bunun dışında kuraya birlikte girmiş olsalar dahi belge getirmeyenlerin kayıtları alınmayacaktır.

10- Hac Konaklama Türleri ve Ücretleri ile ilgili detaylı bilgilere Başkanlığımızın web sayfasından yayımlanmakta olan 2016 YILI HAC BROŞÜRÜ’nden ulaşılabilir.

Hac Takvimi İle İlgili Hususlar :

1- Hac mevsimi 04 Ağustos – 16 Ekim 2016 (Hicri 01 Zilkade 1437 - 15 Muharrem 1438) tarihleri arası olarak tespit edilmiştir.

2- Hac çıkışları 04 Ağustos - 05 Eylül 2016 (Hicri 01 Zilkade - 4 Zilhicce 1437), dönüşler ise 16 Eylül – 16 Ekim 2016 (Hicri 14 Zilhicce 1437 - 15 Muharrem 1438) tarihleri arasında yapılacaktır.