T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

01.03.2017

Sayı:30 Yıl:2017 - Vakıf Medeniyeti

Din ve hayat dergisi 30. Sayısı Yayımlandı

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi’nin ortak yayını olan Din ve Hayat Dergisi “Vakıf Medeniyeti” konulu 30. Sayısı yayımlandı.

Din ve Hayat Dergisi, camisi, tekkesi, çeşmesi, imareti, medresesi, mektebi ile hâlâ ayakta kalmayı başarabilen Vakıf Mirasımız üzerine bir dosya hazırladı.

Vakıf Medeniyeti konulu yeni sayı İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın “Vakıf Medeniyetinde Vakıf Hassasiyeti” konulu yazısı ile başlıyor. Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Vakıf düşüncesini temel dinamiklerini ele aldığı yazısında meseleyi dinî ve ahlakî, ruhî/psişik, ekonomik ve toplumsal, siyasal ve kültürel olarak sınıflandırıyor. Yrd. Doç. Dr. Selim Argun ise hayatı ile bizlere vakıf meselesini en müşahhas şekli ile ortaya koymuş Efendimiz (s.a.v.)’i ve İslam tarihinde ilk vakıfları yazısında konu ediniyor. “Yardımlaşma ve Dayanışmanın Adı: Vakıf” isimli yazıyı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit kaleme alırken, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Vakıf Geleneği”ni ise Dr. Nazif Öztürk değerlendiriyor. Dr. Mustafa Küçük “Osmanlı Döneminde Vakfiyeler ve Önemi”ni kaleme alırken, “Şer’iyye Sicillerinden Merhamet Timsali Vakfiye Örnekleri”ni ise Esra Yıldız yazısında konu ediniyor. İki önemli portre yazısı bu sayıda yer alıyor: “Şeyhülislam, Hattat ve Vâkıf Veliyyüddin Efendi” ve ömrünü vakıf meselelerine adamış bir isim “Ali Himmet Berki”. Yine vakıf hizmetinde çok önemli iz bırakmış hanım sultanları ise Hilal Ferşatoğlu’nun kaleminden okuyacaksınız.

Bu sayıda ilki İstanbul’un bir vakıf şehri olduğu vurgusunu güçlü bir şekilde seslendiren Prof. Dr. Sadettin Ökten ile ikincisi İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı ile yapılan söyleşi yer alıyor.

Dosyada birbirinden kıymetli kalemler Vakıf Medeniyetimizin farklı veçheleriyle sizleri buluşturuyor.

 

 

 

Din ve Hayat Dergisi

İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Binası

Molla Fenari Mah. Vezirhan cad.

Nuruosmaniye Camii Avlusu

Çemberlitaş-Fatih/İstanbul

0 212 526 16 80/ 15

0 505 314 69 78

İstanbul.dergi@diyanet.gov.tr

www.istanbul.diyanet.gov.tr