12.01.2017

Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ (2017 - 2019)

İzmit/Karaabdülbaki 1952 doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle imam-hatiplik yaptı. 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1974-77 yılları arasında Bakırköy Şenlikköy Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yaptı. Kasım 1976’da açılan asistanlık imtihanını kazandı ve 01 Şubat 1977’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf ve Tarihi asistanı olarak göreve başladı. Vatani görevini Mart-Temmuz 1981’de Burdur’da kısa dönem olarak tamamladı. Mayıs 1983’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Doktor” unvanını kazandı. Aynı yıl M.Ü.İlahiyat Fakültesinde “Yardımcı Doçent” oldu. 1986-1987 yıllarıarasında bir yıl süreyle sahasında araştırmalar yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır’a gitti. 1989’da “Doçent”, 1996’da “Profesör” oldu.

Neşredilmiş otuz kadar eseri, muhtelif dergilerde yayınlanmış makaleleri, ansiklopedi maddeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş pek çok tebliğleri bulunmaktadır. Eserlerinden ve makalelerinden bir kısmı İngilizce, Rusça, İtalyanca, Macarca ve Arnavutça’ya tercüme edilmiş, Kazak ve Azeri dillerine uyarlanmıştır.

30 Aralık 2010 tarihinde yaklaşık 34 yıl görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliğinden T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. 12 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Müftüsü olarak görevine başlayan YILMAZ 05.07.2019 tarihinde  bu görevini yaş haddi sebebiyle Prof.Dr. Mehmet Emin MAŞALI'ya devretti.

Evli ve beş çocuk babası olan YILMAZ Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

ESERLERİ

A. Telifler

1. Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı

2. Tasavvufî Hadis Şerhleri

3. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı

4. Nefs Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek

5. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar

6. Gönül Erleri 1-2

7. Altın Silsile

8. Tasavvuf Meseleleri

9. Rûhânî Hayat

10. Tasavvufî Bakış

11. Gönül Penceresinden

12. Dinle Neyden – Mesnevî Sohbetleri

13. Çağları Aşan Mevlânâ Çağrısı

14. Marifetullah

15. 300 Soruda Tasavvufi Hayat

16. Aziz Mahmud Hüdâyî

 

B. Tercümeler

17. Delilleriyle Marifet Yolu/Ahmed er-Rifâî’den

18. İlim, Amel, Seyr u Sülûk/Aziz Mahmud Hüdâyî’den

19. Tasavvufun Esasları/Avârif Tercümesi (İrfan Gündüz ile birlikte)/Sühreverdî’den

20. İslâm Tasavvufu/el-Luma’ Tercümesi/Serrâc’dan

21. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I. c 

22. Kırk Hadis Şerhi Metin ve Tercüme/Konevî’den

 

C. Neşrettikleri

23. İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar/İsmail Fennî Ertuğrul

24. Mektûbât/M. Esad Erbîlî (İrfan Gündüz ile birlikte)

25. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I-XIII. Cildler

26. Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu I-II, İstanbul 2005

27. Örnek Metinlerle Tasavvuf Klasikleri 2014

28. Aziz Mahmud Hüdayi Divanı 2016

29. Aşıklar Tabibi Aziz Mahmud Hüdayi (Söyleşi-Sadık Yalsızuçanlar)