01.10.2023

TDV İstanbul Şubesi 2023 Yılı Burs Başvuru Formu

A - BURSTAN YARARLANABİLECEK ÖĞRENCİLER

İstanbul’daki üniversitelerin birinde eğitimine devam eden öğrenciler,

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri (İlahiyat, Tıp ve Mühendislik Bölümlerinde eğitim gören öğrenciler tercih edilecektir.)

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

İkinci öğretimde okuyan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

B - BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

Lisansta Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3,0 olması,

Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması); ALES puanın en az 80 olması ve YDS Veya YÖKDİL puanının en az 65 olması,

Yüksek Lisans (Ara sınıflar için): Başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olmak,

Yüksek Lisans için: Tezli Yüksek Lisans yapması,

Doktora için: Lisans ve yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not veren üniversitelerde en az 75 olması)

Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 28, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak

C - ADAY OLAMAYACAKLAR

Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,

Hüküm giyenler,

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

D - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği)  (e-devlet veya ÖSYM'den),

Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,

Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),

Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

"Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devletten alınabilir.)

Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)

Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,

Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)

Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği. Anne-baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerinin de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

a) Yüksek Lisans için: Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript), Yüksek Lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesi (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömestr, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek) Yabancı dil puan belgesi (Üniversitelerin yaptığı yabancı dil sınavları, YDS, YÖKDİL vb.

b)  Doktora için: Lisans ve yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesi (transkript), Doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgesini (Kayıt tarihi, sömestr, doktora dalı açık olarak belirtilecek. Mülakat neticesinde burs almaya hak kazananlara e-mail yoluyla bilgi verilecektir.

E - BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazananlara Kasım ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

Lisans öğrencilerine burslar, 10 ay ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin bursları 10 ay boyunca aylık olarak ödenmektedir.

F - BURS MİKTARI

Lisans öğrencileri için her ay: 1.500TL

Yüksek Lisans öğrencileri için her ay: 3.000TL

Doktora öğrencileri için her ay: 4.000TL

H - EVRAKLARIN GÖNDERİMİ VE GÖNDERİLECEĞİ ADRES

Mülakata girmeye hak kazananlar, dosyasını TDV İstanbul Şubesine gönderecektir. Mülakat öncesi dosya gönderilmeyecektir, gönderilen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belgeler sıraya göre mavi renkli telli dosyaya delerek takılacaktır. (Evraklar dosya içinde plastik folyolara konulmayacaktır.)

Dosyasını posta /kargo ile veya elden TDV İstanbul Şubesine bildirilen süre sonuna kadar göndermeniz gerekmektedir. Geç gelen ve eksik evraklı dosyalar kesinlikle değerlendirilmeyecek, adayın adaylığı düşecektir.

Adres:

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi

Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi Sok. No:18

Fatih/İSTANBUL

Tel: 0212 514 34 06

I - BURSİYERLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Birinci dönemin sonunda yani bursu aldıktan yaklaşık 4-5 ay sonunda yanı eğitim dönemi bitiminde alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesini (transkript) Vakıf merkezine teslim etmesi gerekmektedir.

Lisansta Not ortalaması 3.00; yüksek lisans ve doktorada ders döneminde Not ortalaması 3.00’ün altına düşen, lisans ve doktora tez döneminde TİK’te (tez izleme komitesi) başarısız olan öğrencilerin bursları iptal edilecektir


.... ::: ÖNEMLİ ::: .... BAŞVURU FORMU'NA GEÇMEDEN ÖNCE  .... ::: ÖNEMLİ ::: ....

Burs başvurusu için yayınlanmış olan sayfamız 8 Ekim 2023 Pazar günü saat 23.59 itibari ile erişime kapatılacaktır.

Burs başvuruları için sonuçlar yine il müftülüğümüz web sitesi duyurular bölümde ulaşabileceğiniz sonuç sayfasından gerçekleştirilecektir.

Burs başvurusu yapacak olanların ilgili forma veri girişi yapabilmesi için "......@gmail.com" uzantılı mail hesabı ile oturum açması gerekmektedir.

Burs başvuruları aynı hesapla giriş yapıldıktan sonra daha sonra yine revize edilebilme imkanına sahip olacaktır.

Başvuru adımları sırasında yaşayabileceğiniz problemleri istanbul.bim@diyanet.gov.tr adresine rapor edebilir, gerekli görülürse yapılan revizyon ve iyileştirmeler sonrasında başvurunuzu revize edebilirsiniz.TDV İstanbul Şubesi Burs Başvuru Formu için TIKLAYINIZ