19.06.2019

Sayı:38 Yıl:2019 - İslamofobi mi, Din Düşmanlığı mı?

İstanbul Müftülüğü ve TDV İstanbul Şubesi’nin ortak yayını olan Din ve Hayat Dergisi 38. sayısı “İslamofobi mi İslâm Düşmanlığı mı?” dosya konusu ile yayımladı.

Bugüne kadar aynı gök kubbenin altında yaşadıkları insanlar için emniyet, eman unsuru olan müslümanlar bugün yeni bir saldırı ve bühtan ile karşı karşıyalar. İslamofobi adı verilen ancak özünde İslâm düşmanlığı barındıran bu kavram ile müslümanlar bilinçli bir psikolojik savaşla hak edilmeyen bir kavramın içine mahkûm edilmeye çalışılmaktadır.

İşte Din ve Hayat Dergisi, 38. sayısı ile öncelikle yeryüzüne adaleti, merhameti, bir arada yaşamanın ahlâkını tesis etmiş İslâm’ın çağrısını tekrarlayarak, “İslamofobi mi, İslâm Düşmanlığı mı?” sorusunu da merkeze alarak bu konuyu gündemleştirmeye çalışmıştır.

Dosya İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz’ın yazısı ile başlıyor. “İslamofobia mı İslâm Düşmanlığı mı?” sorusunu soran Yılmaz, bu kavramın nereden türetildiğini ve doğru panzehirin ne olduğunu yazısında ifade ediyor. Kur’an-ı Kerim’in müslüman olmayan unsurlarla yaşama biçimine dair ortaya koyduğu ölçüleri Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Peygamberimiz ve Raşit Halifeler döneminde birlikte yaşama hukukuna dair ortaya konan müşahhas tabloyu ise Prof. Dr. Adnan Demircan kaleme aldı. Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, birlikte yaşamanın psikolojik ve ahlâkî temellerini sıralarken, aynayı kendimize çevirip bir iç muhasebe sadedinde klasik fıkhımızı yeniden düşünmek bahsini ise Prof. Dr. Ali Bardakoğlu yazdı. Yine İslamofobi kavramının oluşumunda İslâm dünyasının etkisinin olup olmadığı Doç. Dr. Alev Erkilet’in değerlendirmeleriyle ortaya konuldu. Özellikle Batı’da Peygamberimiz’le ilgili yürütülen nefret söyleminin felsefî arka planını Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya değerlendirdi. Bir kültürel ırkçılık olarak İslamofobi’nin soy kütüğünü Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, bu kavram üzerinden İslâm karşıtlığı projesinin arka planını ise Prof. Dr. Özcan Hıdır kaleme aldılar. Konunun bütün boyutları ile ve etraflıca değerlendirildiği dosyamızda diğer pek çok isim yazıları ile yer aldılar.

Bu sayıda iki önemli isimle söyleşi dikkat çekmekte. İlki Vatikan eski Büyükelçimiz Prof. Dr. Kenan Gürsoy. İkinci isim ise İslamofobi, İslâm ve Batı konuları üzerinden yaptığı çalışmalarla tanıdığımız Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. İbrahim Kalın.

“İslamofobi mi, İslâm Düşmanlığı mı?” başlıklı dosyanın yürütülen bu psikolojik savaşın daha iyi anlaşılması ve problemin çözümüne katkı sağlaması noktasında ufuk açması hedeflenmektedir. 

 

Din ve Hayat Dergisi
İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet Binası
Molla Fenari Mah. Vezirhan cad.
Nuruosmaniye Camii Avlusu
Çemberlitaş-Fatih/İstanbul

0 212 526 16 80

Web adresi:   İstanbul.diyanet.gov.tr