01.11.2015

Selahattin KAYA ( 1978 - 1998 )

 
(24.10.1978-22.12.1998)
 

02.01.1934 tarihinde Erzincan İli’nin Kemaliye İlçe’sine bağlı Başarı (Şıhlar) Köyü’nde doğdu. Babası Hüseyin Efendi’dir. İlkokulu köyünde bitirdikten sonra, 1946 yılında İstanbul’a gelerek Nuruosmaniye Kuran Kursu’na kaydoldu; burada hocası Hafız Hasan Akkuş’tan hıfzını ve talimini ikmal etti. Ayrıca başka hocalardan özel Arapça dersleri aldı. 1951-1952 ders yılında açılan İstanbul İmam-Hatip Okulu’na kaydoldu ve bu okulun ilk öğrencileri arasında yer aldı. 30.06.1959 tarihinde buradan mezun olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak yaptı. Terhis olduktan sonra 28.06.1961 tarihinde Beyoğlu Müftü Müsevvidi olarak göreve başladı. Bu görevde iken İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne devam etti ve 30.09.1965 tarihinde mezun oldu. 

Mezuniyetini müteakip 15.10.1965 – 28.01.1966 tarihleri arasında aynı ilçe Müftü Yardımcılığı yaptıktan sonra 28.01.1966 tarihinde Beyoğlu Müftülüğü’ne tayin edildi. Bu hizmeti yürütürken 12.04.1978 gün ve 7/15221 sayılı kararname ile “Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği”ne getirilmesi üzerine bu görevinden 24.04.1978’de yeni vazifesine başlamak üzere ayrıldı. Kısa bir müddet bu vazifede bulunduktan sonra 18.05.1978 tarihinde İstanbul Müftülüğü’ne vekaleten; 24.10.1978 tarihinde de asaleten tayin edildi. 

Mesleki konularda neşredilmiş makale ve tercümeleri, Seyyid Kutup’un “Fizilalil-Kuran”  adlı eserinin tercümesi, Elmalı Hamdi Yazır Tefsiri’nin sadeleştirme çalışmaları ve aynı yazarın mealinin de neşrine yardımcı olan Selahattin kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.