T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bağcılar Müftülüğü

20.02.2021

Fotoğraf ve Video Yarışması

BAĞCILAR İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF VE VİDEO YARIŞMASI

Şart ve Koşullar:  

1- Yarışmanın Konusu: “Ailede Güven Kaynağı Olarak Babanın Rolü”
2- Yarışma 8 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.
3- Bağcılar Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarında kayıtlı olmak gerekmektedir.
4- Yarışmaya her öğrenci, en fazla 1 (bir) adet eserle katılabilir.
5- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ve video ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ve renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş eserler katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Eserin, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması halinde kazansa dahi geçersiz sayılacaktır.
6- Katılımcı, yarışma için teslim ettiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
7- Teslim edilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntü olması veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
8- Yarışma sonuçları Bağcılar İlçe Müftülüğü’ne ait İstanbul.diyanet.gov.tr/bagcilar adresinden ilan edilecektir.
9- Dereceye girerek ödül alan ve başarılı bulunan eserler Bağcılar İlçe Müftülüğü!nün arşivlerinde kalacaktır. Anılan eserler, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan eser sahibinin ismi belirtmeksizin Bağcılar İlçe Müftülüğü’nün tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Yarışma tarihi itibariyle eserlerin kullanım hakkı Bağcılar İlçe Müftülüğü ve eser sahibine ait olacaktır.
10- Katılımcılar bu şekilde kullanılan eserleri için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
11- Yarışmaya gönderilen eserlerde görülebilecek insanların fotoğraf ve videosunun çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
12- Bağcılar İlçe Müftülüğü, ödül ve sergileme almayan fotoğrafları yayınlayabilir ve görsel ve işitsel tanıtım ve baskılarında kullanabilir.
13- Whatsapp, Bip, Telegram vb. ve Sosyal Medya ağları üzerinden gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.
14- Eserler Kur’an Kursu Öğreticilerine dijital ortamda anılan tarihe kadar teslim edilecektir.