29.08.2016

Engelli Kur’an Kursu Öğreticiliği ve Müezzin-Kayyımlar İçin Açıktan Atanmaya Esas Gerekli Evraklar

1- T.C. Kimlik Numarası beyanı, (Nüfus cüzdanı fotokopisi vb.)

2- 2016 - EKPSS sonuç belgesindeki öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti, Yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK ’den denklik belgesi,

3- 2016 - EKPSS sonucu yerleştirme belgesi,

4- İş talep formu,

5- Kur’an kursu öğreticisi ve müezzin-kayyım olarak yerleşenlerin görevini yapmalarına mani bir özürlerinin bulunmadığına dair beyanı, (Müftülükten alınabilir)

6- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

7- Sabıka Kaydı Belgesi memur için (Sabıka kaydı belgesinde; Adli sicil veya sabıka kaydı bulunanlar için mahkeme kararlarıyla birlikte)

8 - Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

9- Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,

10- Mal beyannamesi (Müftülükten alınabilir)

11- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

12- Sigorta ve BAG-KUR belgesi (Önceden varsa)

13- Kaza-i rüşt kararı.( 18 yaşını doldurmayanlar için )

14- İmam-Hatip Lisesinden sonra İlahiyat Fak., İlahiyat Ön lisans veya diğer lisans ve diğer Ön lisans mezunlarının İmam-Hatip Lisesi ve lise diploması sureti.(Müftülükçe tasdikli)

BU EVRAKLAR 2’ ŞER NÜSHA OLARAK HAZIRLANACAKTIR.

D.İ.B. - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü