11.04.2023

ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE İTİKAFA GİRİLECEK CAMİ BİLGİLERİ

2023 yılı Ramazan ayında İlçemizde itikafa izin verilen camiler listesi ekte olup, itikafa girmek isteyenlerin Müftülüğümüze bir dilekçe ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile müracaat etmesi gerekmektedir.