T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

07.12.2019

İstanbul Müftüsü Maşalı, Üsküdar’da Gençlerle Buluştu

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, Üsküdar Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde Sabah Namazında Üniversiteli Gençlerle Buluştu.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI 07.12.2019 tarihinde, İstanbul’un farklı üniversitelerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerle Beylerbeyi Hamîd-i Evvel Camiinde sabah namazında buluştu.

İl Müftüsü MAŞALI, sabah namazdan önce gençlere hitaben yaptığı konuşmada “İslam ahlakı sosyal hayattan çekildiği günden beri dünya bunalımdadır.” dedi.

“İmanımız başkalarıyla olan ilişkilerimize yön verir”

İl Müftüsü MAŞALI konuşmasını şöyle sürdürdü: “İman dediğimiz şey bir hassasiyeti içinde barındırmaktadır. İman, başkasının hakkını, hukukunu korumaktır ve başkalarının hak ve hukukuna saygılı olmaktır. Yaptığımız şey başkalarının üzerinde olumsuz bir etkiye sebep oluyorsa ne ibadetimiz gerçek bir ibadet olur, ne dindarlığımız gerçek bir dindarlık. Çünkü yeryüzünün yaşanabilir olması ve salahı, bu hassasiyetin hâkim kılınmasıyla gerçekleşecektir. İslam medeniyeti bu hassasiyet temelinde şekillenmiştir. Çok sayıda âlimimiz Kur’an ve Sünnet tarafından altı çizilen en üst değerin ne olduğunun tespitine çalışmışlardır, vardıkları sonuç “ıslah” olmuştur. Bu âlimlerin değerlendirmesine göre iyiliği hâkim kılmak, iyiliğin önündeki engelleri kaldırmak suretiyle önce bireyi ıslah etmek, akabinde sâlih bireyler eliyle toplumu ıslah etmek, salah bulmuş toplumlar üzerinden de âlemi ıslah etmek, İslam’ın en temel hedefi ve en üst gayesidir. Bunu başarabilmemiz için amel-ahlak merkezli dindarlığı öne çıkarmamız gerekiyor. Muhtelif dindarlık tipleri ve tipolojileri var. Şekilsel dindarlık, bireysel dindarlık, entelektüel dindarlık, seküler dindarlık gibi. Şekilsel dindarlık, dinin özünü kavramadan ibadetlerin ruhunu idrak etmeden şeklî birtakım ritüelleri gerçekleştirmek; bireysel dindarlık, dine salt sevap kazanma amacıyla bakmak ve işin ahlaki boyutunu dikkate almamak; entelektüel dindarlık, dinî konularda bilgi sahibi olma yönünde bir çaba içerisinde olmakla birlikte bu bilgiyi amele yansıtmamak, seküler dindarlık ise ibadet alanında alabildiğine hassas olmakla birlikte sosyal konularda ve daha da özelde ticari alanda alabildiğine seküler ve dünyevi bir yaklaşım sergilemek olarak ifade edilebilir. Yukarıda sözünü ettiğimiz türde bir ıslahı başarabilmemiz, ancak ameli-ahlaki dindarlığı hâkim kılmakla gerçekleşecektir. Çünkü amel-ahlak hem dinle irtibatı zinde tutacaktır hem de dinin sosyal hayatı olumlu yönde şekillendirmesine katkı sunacaktır. Rabbimden niyazımız bizleri bu yönde bir şuur ve bilince ulaştırmasıdır.”

Sabah namazın ardından Üsküdar Müftüsü Ali ÇAKMAK’ın yaptığı dua ile program sona erdi.