T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

01.07.2019

Şehristanbul Buluşmaları’nın konuğu tıp fakültesi öğrencileri oldu

İstanbul Müftülüğünce düzenlenen Şehristanbul Buluşmaları’nın konuğu Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülteleri öğrencileri oldu.

İstanbul Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan İstanbul Mütfüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, şunları söyledi:

“İki tür ilim vardır. Bunlardan birisi din ilimleridir, diğeri ise beden ilimleri yani tıp ilmidir. Dolayısıyla tıp fakültesi öğrencileri olarak sizler bu taksimata göre önemli bir yeri ihraç etmiş oluyorsunuz. İnsanoğlunun hayata tutunmasına vesile olmak, onun yaşamasını ve kulluk şerefiyle şereflenmesini gerçekleştirmek hem tıp ilmini hem de din ilminin hizmetlerini kapsamaktadır. İnsanoğlunun bir bedeni yani zahiri kısmı vardır bir de onun aklına, gönlüne şekil veren yol haritası mesabesinde bir din ilmi vardır. Bu iki bilgi kaynağı insanın dünyevi ve uhrevi sağlığını, ebedi hayata yönelişini kolaylaştıran şeylerdendir. İnsanoğlu tarih boyunca bu iki ilme ayrı bir değer atfetmiştir. İslam tarihi boyunca İbn-i Sina gibi İslam filozofu olarak bildiğimiz, hekim ya da tabip diye andığımız şahsiyetlerin kısmı azamının bir taraftan dini ilimlerle meşgul olurken, diğer taraftan tıp, beden ilmiyle meşgul oldukları malumlarınızdır. Kültürümüzün, milletimizin mensubu çok değerli bir alim olan İbn-i Sina hem tıp hem de bir din alimidir. Eskilerin güzel bir tabiri var; zülcenaheyn olmak. Zülcenaheyn iki kanatlı demektir. Bununla bedenle ruh, madde ile mana kastediliyor. Bir insan tek kanatla uçamaz. Aslolan iki kanatlı olmaktır. İnsanın hem bedeni cihetini hem manevi cihetini görmek gerekir. O bakımdan tıp fakültesi öğrencilerini Meşihat mekanında ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.”

Yılmaz, daha sonra İstanbul Müftülüğü tarihi ile ilgili öğrencilere bilgi verdi ve sorularını cevaplandırdı. 01.07.2019