T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sarıyer Müftülüğü

08.08.2018

SARIYER AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSUNUN YAZ ÇALIŞMASI

SARIYER AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSUNUN YAZ ÇALIŞMASI

Sarıyer İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 16 Temmuz-03 Ağustos 2018 tarihleri arasında “Hakkın Görevimdir” adlı proje çalışıldı. Yaşları 10 ile 15 arası kız öğrenciler anneleriyle birlikte bu projenin seminerlerini aldılar.

Hakkın Görevimdir Projesinin Amacı

Toplumun temel taşı ve onu ayakta tutacak olan en temel dinamik güç ailedir. Sağlam temeller üzerine kurulmuş, fertler arası ilişkileri doğru bir zemine oturtturulmuş ve ahlaki güzellikler üzerine bina edilmiş aileler toplumları güçlü kılar. Bu sağlam temeller ise ancak ana-baba ve çocukların birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını bilmeleri ve bunlara riayet etmeleri ile korunabilir.

Bu bilincin farkında olarak her alanda yaşanan değişimle birlikte ailede de değişimin söz konusu olduğu görülmektedir. Ailedeki nesiller arası çatışmalar aynı kuşak içinde dahi meydana gelmeye başlamıştır. Ana-baba ve çocuklar arasında yavaş seyreden kültürel ve örfi farklılıklardaki değişim, gelişen teknolojiyle günümüzde hız kazanmıştır. Böyle bir ortamda aileyi ve ailenin temelini oluşturan ana-baba ve çocuk hakkını farklı bir bakış açısıyla ele almaya ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla proje olarak hazırlanan bu çalışma genelde aile fertlerinin, özelde ise anne-kızın birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını işlemektedir.

Sarıyer İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Kooridnatörü Emine MEYDAN tarafından hazırlanan ve sunulan projeye 12 kurstan 316 kişi katılmıştır.