T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sancaktepe Müftülüğü

26.05.2017

AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

ADRB TANITIM

Sancaktepe Müftülüğü

Aile ve Dini Rehberlik Bürosu

Görev 

Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan, telefon ya da e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza özellikle ailenin korunması, huzuru ve aile bireylerine rehberlikte bulunmak, dini konularda danışmanlık yapmak ayrıca kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektir.

Misyon 

Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.

Vizyon 

Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.

İlkeler 

İlçemizde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel değerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak.

 Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır.

Hedefler

Çalışmalarımızı millî ve manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek. Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamaktır.

Çalışma Saatleri

ADRB TAŞINMA AŞAMASINDA OLDUĞU İÇİN ÇALIŞMA SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENECEKTİR.