23.11.2016

Açıktan Oruç Yemek

 

AÇIKTAN ORUÇ YEMEK

     Oruç tutmamak büyük bir günahtır. Ramazanda tutulan orucun yerine ramazan dışında tutulan oruç geçmez. Ramazanda oruç tutmamak büyük günah olduğu gibi orucun açıktan yenmesi de ayrı bir günahtır. Maalesef gunümüzde orucunu açıktan   göstere göstere yiyenler çoğaldığı gibi günahını açıktan işleyen, işlediği günahı bir marifetmiş gibi başkalarına anlatan müslümanlar da artmıştır. Çeşitli kötülükler hemen her yerde utanılmadan anlatılmaktadır. Günahlarını açıktan işleyip, başkalarının da görmesini isteyenler Allah’ın öfkesine sebep olurlar. Zira bir insan günahı açıktan işlediğinde Allah'ı ve Resulünü, müminleri hafife almış, toplumun değer yargılarını çiğnemiş, dini yasaklarını küçümsemiştir.

      Kul, günahını gizlemelidir. Kul dünyada günahını gizlerse Allah da kıyamet günün de o kulunun günahını diğer kullarından gizler. Allah, çekinmeden günah işleyenlere buğz eder. Kim nefis ve şeytana uyarak günah işler de günahını gizlerse Allah onu inşallah affeder.

     Yine başkalarına kötü örnek olmamak, başkalarının da günah işlemesine cesaret vermemek için günahını gizlemelidir. İman ehli günah işlemekten sakınır. Her günah öldürücü bir zehir gibidir. Her günah kalbi karartır. Her günahta küfre giden bir yol vardır. Günahlar Allah’ı gazaba getirebilir. Asıl olan günah işlememektir. Ancak günahtan masum olmak, günah işlememek Peygamberlere ait bir sıfattır. Günahı açıkça işlemek doğru değildir. Bazıları “Allahın bildiğini kuldan mı esirgeyeceğiz” derler. Bu çok yanlıştır. Eğer günah işlenmişse gizli kalmalıdır. Ahiret inancı zayıf olan kardeşlerimiz günahı çok rahatlıkla işliyor. Ahiret inancı sağlam olan bir Müslüman çok rahat günah işleyemez. Eğer günah işleniyorsa bu gizli kalmalı, başkaları görmemelidir.

      Şu Hadis-i Şerif konumuza ışık tutmaktadır. “Suçunu açığa vuranlar hariç ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Adamın biri geceleyin bir günah işlemişken sabah olunca “Ey falan! Dün gece şöyle şöyle yaptım ” demesi günahını açığa vurmasıdır. Hâlbuki geceleyin Rabbi onun günahının üzerini örtmüşken, o ayıbının üzerine Allah’ın çektiği örtüyü kaldırmıştır." (Buhari, Müslim)

      Evet, günahlar ortaya dökülmemeli, başkalarına gösterilmemelidir. Bizler iyi hatırlarız. Daha önceleri insanlar Ramazan ayında çeşitli mazeretleri sebebiyle oruç yerlerken gizli yerlerdi. Lokantaların perdeleri vardı. İçerde oruç yiyen insanların dışardan görülmesini engellerdi. Oruç yiyen insanlarda Ramazana ve oruç tutana saygıdan ve edebden oruçlarını açıktan yemezlerdi.

    Bu ifadelerimizden şu sonuç çıkarılmamalıdır. "Gizli olduktan sonra istediğini yap!". Yüce Kitabımızda "Kötülüklerin,  açığına da gizlisine de yaklaşmayın." (En'am, 6/151) diye emredilmektedir. Mümin, günahın açığından da gizlisinden de uzak durur. Ama eğer sürçüp bir günaha düşerse, artık içini Allah'a döker, O'na itirafta bulunur, yalnız O'ndan af ve mağfiret dilenir. İşlediği günahları  ulu-orta anlatmaz.

   Allah açıklamasından utanacağımız ayıplarımızı örtsün. Korkularımızı emniyete döndürsün. Ramazanımız affımıza ve bağışlanmamıza vesile olsun. Ramazan hakkımızda şefaatçi olsun, şikayetçi olmasın inşaallah.

 

Aydın YIĞMAN

Beyoğlu Müftüsü