17.11.2016

Günahı Açıktan İşlemek

 

GÜNAHI AÇIKTAN İŞLEMEK

        Yüzde 99 müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz.Müslümanlar 17 saate yakın oruç tutuyorlar.Onlara saygı göstermek insani bi  r görev değil mi?Bizim sokaklarımızda eskiden insanlar işyerlerine perde çekerler ve öyle yemek yerlerdi.Şimdi sokaklarda masaların açıldığı,su ve yiyeceklerin sizin gözünüzün içine bakılarak tüketildiği bir zamanda yaşıyoruz.Bunlar gayri müslim de değil.Gayri müslim bile olsa onlara müslümanların kutsal ayına ve orucuna saygıyı birileri anlatmalı değil mi?Ecdadımız zamanında Yahudi ve Hıristiyanlar saygı göstererek müslümanın yanında yemez ve içmezlermiş.Bugünkü insanlar Yahudi ve Hıristiyan değil mi?Geçenlerde Yahudi bir Haham Türk olan tercümanı ile birlikte ziyaretime geldi.Türk tercüman su istedi.Hahama da sorduk siz de ister misiniz? diye.O hemen siz oruç tutuyorsunuz size saygısızlık yapamam dedi.Bu örnek davranışı için teşekkür ettim.Bugün zaten turist kafileleri de memleketimize bakıp burası orucun uğramadığı bir İslam ülkesi diyeceklerdir herhalde.Namaz kılmayacak,oruç tutmayacak,tesettürü İslami bir gereklilik olarak görmeyecek,ezandan rahatsızlık duyacak,caminin varlığından huzursuz olacak,Kur'an Kurslarında çocukların beyninin kirletildiğinden bahsedecek, sonra da elhamdülillah ben de müslümanım diyecek,hatta sizin müslümanlığınızı da beğenmeyecek.Ben bir şey anlamadım bu anlayıştan.

            Oruç tutmamak bir günahtır,orucun  müslümanların gözü önünde açıktan yenmesi daha büyük bir günahtır.Günahını açıktan işleyen, işlediği günahı bir marifetmiş gibi başkalarına anlatan müslümanlar günümüzde çoğalmıştır. Çeşitli kötülükler hemen her yerde utanılmadan anlatılmaktadır. Günahlarını açıktan işleyip, başkalarının da görmesini isteyenler Allah’ın öfkesine sebep olurlar. Zira bir insan günahı açıktan işlediğinde Allah ve resulünü, müminleri hafife almış, toplumun değer yargılarını çiğnemiş, dini yasaklarını küçümsemiştir.

            Kul, günahını gizlemelidir. Kul dünyada günahını gizlerse Allah da kıyamet günün de o kulunun günahını diğer kullarından gizler. Allah, çekinmeden günah işleyenlere buğz eder. Kim nefis ve şeytana uyarak günah işler de günahını gizlerse Allah onu inşallah affeder.

            Yine başkalarına kötü örnek olmamak, başkalarının da günah işlemesine cesaret vermemek için günahını gizlemelidir. İman ehli günah işlemekten sakınır. Her günah öldürücü bir zehir gibidir. Her günah kalbi karartır. Her günahta küfre giden bir yol vardır. Günahlar Allah’ı gazaba getirebilir. Asıl olan günah işlememektir. Ancak günahtan masum olmak, günah işlememek peygamberlere ait bir sıfattır. Günahı açıkça işlemek doğru değildir. Bazıları “Allahın bildiğini kuldan mı esirgeyeceğiz” derler. Bu çok yanlıştır. Eğer günah işlenmişse gizli kalmalıdır. Ahiret inancı zayıf olan kardeşlerimiz günahı çok rahatlıkla işliyor. Ahiret inancı sağlam olan bir Müslüman çok rahat günah işleyemez. Eğer günah işleniyorsa bu gizli kalmalı, başkaları görmemelidir.

            Şu hadisi şerif konumuza ışık tutmaktadır. “Suçunu açığa vuranlar hariç ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Adamın biri geceleyin bir günah işlemişken sabah olunca “Ey falan! Dün gece şöyle şöyle yaptım ” demesi günahını açığa vurmasıdır.        Hâlbuki geceleyin Rabbi onun günahının üzerini örtmüşken, o ayıbının üzerine Allah’ın çektiği örtüyü kaldırmıştır. (Buhari, Müslim)

            Evet, değerli dostlar; günahlar ortaya dökülmemeli, başkalarına gösterilmemelidir.

            Allah açıklamasından utanacağımız ayıplarımızı örtsün. Korkularımızı emniyete döndürsün. Ramazanınız affınıza ve bağışlanmamıza vesile olsun.

 

Aydın YIĞMAN

Beyoğlu Müftüsü