T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Beyoğlu Müftülüğü

30.06.2016

Hizmet Envanteri

T.C

BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların  cevaplandırılması --- ANINDA
2 E-mail yoluyla sorulan dini soruların  cevaplandırılması Form dilekçe 5 GÜN
3 Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların  Cevaplandırılması Dilekçe 7 GÜN
4 İhtida İşlemleri 1- Dilekçe,  1  SAAT
2- Fotoğraf (4 Adet),
3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 
5 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri  Telefonla sorulanlar ile yüz yüze görüşme  talepleri  ANINDA
6 Aile İrşat Rehberlik Bürosu Hizmetleri e-posta veya dilekçe. 5 GÜN
7 Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Banka Dekontu 30 DAKİKA
8 Cami Devirleri 1-  Dilekçe 2 GÜN
2-  Caminin isim tutanağı
3-  Cami devir tutanağı
9 Cami Dersleri Dilekçe 1 SAAT
Not: Haftada en az iki saat ders
10 Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni Dilekçe  2 GÜN
11 Tarihi Camilerde Film, Fotoğraf Çekim İzni Dilekçe  5 GÜN
12 Ulusal TV.lerin tarihi camilerde  Mevlit programlarını çekim izni. Dilekçe  15 GÜN
13 Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri Dilekçe 7 GÜN
14 Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri 1- Form dilekçe 10 DAKİKA
2- Vesikalık fotoğraf (2 adet)
15 Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri  Form dilekçe 10 DAKİKA
16 Kur'an Kursu Açılışı 1- Kurs binasına ait tahsis belgesi, 1 AY
2- Bina tanıtma formu,
3- Milli Eğitim Müdürlüğü raporu,
4- Sağlık Müdürlüğü raporu, 
17 Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa)  Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır. 1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi  1 HAFTA
2- Fotoğraf  (3 Adet)
18 Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri Form dilekçe 10 DAKİKA
19 Hac Ön Kayıt İşlemleri 1-  Form dilekçe, 30 DAKİKA
2-  Nüfus cüzdanı  fotokopisi,
3-  Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu.
20 Hac Kesin Kayıt İşlemleri 1-  Form dilekçe, 30 DAKİKA
2-  Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya  yatırıldığına dair para dekontu,
3-  4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan  (4 adet) vesikalık fotoğraf,
4-  Pasaport.
21 Umre kayıt İşlemleri 1- Form Dilekçe 30 DAKİKA
2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf,
5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu,
6-  Aşı kartı,
7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname,
8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek  olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi.
22 Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler 1-  Dilekçe, 20 GÜN
2-  İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi,
3-  Yetki Belgesi
4-  Kaymakamlık Üst Yazısı,
5-  İbanlı Banka Hesap numarası
23 Cami Yapımı 1-  Dilekçe 15 GÜN
2-  Tasdikli Proje
3-  Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 
4-  Tapu fotokopisi. 
5-  Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge.
24 Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri 1-   Keşif Özeti. 30 GÜN
2-   İnşaat  Fotoğrafı.
3-   Tapu/Tahsis Belgesi
4-   Teşekkülün Hukukî Statüsünü gösteren belge.
5-   Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge.
6-   İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 
25 Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur’an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb.) cami yaptırma başvuru işlemleri 1-   Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır. 30 GÜN
2-   Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 
3-   Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir.
4-   Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır.
5-   Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 
6-   Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir.
7-   İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır.
26 Açıktan Atama  1- T.C. Kimlik Numarası beyanı, 3 AY
2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
3- KPSS sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,
4- Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,
5- Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
6- Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
7- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,
8- Stajyer vaizlik, stajyer Kur-an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesinin olduğuna dair yazılı beyanı,
9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf. 
( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.)
10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi, 
11- Mal Beyannamesi.
27 Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında 1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T:C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı, 5 GÜN
2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 
28 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması  Dilekçe veya e-posta 15 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri: Beyoğlu Müftülüğü İkinci Müracaat Yeri: Beyoğlu Kaymakamlığı
İsim: Aydın YIĞMAN İsim: Osman EKŞİ
Unvanı: Beyoğlu Müftüsü Unvanı: Beyoğlu Kaymakamı
Adres: Ömeravni Mh. Meclis-i Mebusan Cd No:36/A   BEYOĞLU-İSTANBUL Adres: Beyoğlu Hükümet Konağa (İstiklal Cd. No: 333) BEYOĞLU
Tel   : 0212 243 13 10 Tel  :  0212 293 63 32 - 0212 251 68 86 
Faks : 0212 245 20 09 Faks:  0212 293 20 39
e-posta:  beyoglu@diyanet.gov.tr e-posta: bilgi@beyoglu.gov.tr
Web: http://istanbul.diyanet.gov.tr/beyoglu/ Web: http://www.beyoglu.gov.tr