17.10.2017

2018 Diyanet Umre Tarih ve Fiyatları

2018 umre mevsiminde, vatandaşlarımızın tercihleri de dikkate alınarak, aşağıda özellikleri belirtilen konaklama türlerinde umre organizasyonu düzenlenmesi planlanmıştır.

Müracaat etmek isteyenler fiyat tablosunda bulunan tur kodu ile bankaya ücretlerini yatırdıktan sonra İnternetten veya müftülüklerden kayıt işemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Turları ve fiyatları incelemek için lütfen tıklayınız:
http://www2.diyanet.gov.tr/hacveumregenelmudurlugu/duyuruDokuman/2018umrefiyat.pdf

 

   

 

UMRE DÖNEMLERİ

DÖNEMLER AYLAR
1. Dönem 1 Kasım 2017 - 15 Ocak 2018
2. Dönem 15 Ocak - 10 Şubat 2018
3. Dönem 10 Şubat -15 Mart 2018
4. Dönem 15 Mart - 10 Mayıs 2018
5. Dönem Ramazan Ayı

UMRE KONAKLAMA TÜRLERİ 

S.NO UMRE KATEGORİLERİ

KONAKLAMA

TÜRLERİ

SÜRESİ VERİLECEK HİZMET
1 Otel Otel 7 gün Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe, isteğe bağlı olarak 2 ve 3 kişilik odalarda konaklama yapılabilecektir.
11 gün
14 gün
2

Oda Tercihli

Yürüme Mesafeli 14 gün Sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir. İsteğe bağlı olarak 2 ve 3 kişilik odalarda konaklama yapılabilecektir.
20 gün
Servisli 14 gün
24 gün
Üniversite Öğrencileri 7 gün Sabah kahvaltısı, öğle öğünü için kumanya paketi ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir. 3 kişilik odalarda konaklama yapılabilecektir.
3 Ramazan Ayı Programı
(Oda Tercihli)
Yürüme Mesafeli 20 gün Sahur ve iftar yemeği verilecektir. İsteğe bağlı olarak 2 ve 3 kişilik odalarda konaklama yapılabilecektir.
Servisli 20 gün
30 gün
4 Kudüs Programı Programla ilgili detaylar daha sonra gönderilecektir.

4- Oda tercihli yürüme ve servisli konaklama türlerinde sabah kahvaltısı veakşam yemeği tabldot usulü olacaktır. Ayrıca öğle için kumanya verilecektir. Otel konaklama türlerinde ise sabah kahvaltısı ve akşam yemeği açık büfe şeklinde verilecektir.

5- Yürüme mesafeli oda tercihli konaklama türüne ait otellerin, Mekke'de Harem'e uzaklığı en fazla 1000 metre mesafededir. Servisli oda tercihli konaklama türüne ait oteller/binalar ise yürüme mesafesi dışında olduğundan ulaşım servislerle sağlanacaktır.

6- Üniversite öğrencilerine yönelik umre turları düzenlenecektir.

7- Kudüs bağlantılı umre ve Kudüs turları düzenlenecektir.

8- Umreye yönelik irşat, eğitim, seminer, uğurlama, karşılama, görevli istihdamıve sağlık gibi alanlarda gerekli hizmetler verilecektir.

9- Din hizmetleri sınıfında görev yapan personelden;

 1. Aynı dönemde en az 30 kişilik grup oluşturanlar tercihen görevlendirilecektir.
 2. Grup oluşturanlar, ayrı dönemlerde olmak kaydıyla en fazla 2. defa görevlendirilecektir.
 3. 40 kişilik grup oluşturanlara ise umre sezonunda bir defaya mahsus olmak üzere ayrıca (1) free umreci götürme hakkı verilecektir.
 4. Umre sezonu boyunca 30 kişiyi tamamlayanlar da tercihen görevlendirilecektir.


10- Söz konusu personel tarafından umreye yönlendirilenlerin isimleri, yönlendiren her personel için ayrı ayrı oluşturulacak listelerde müftülüklerce kayıt altına alınacaktır.

11- Başkanlığımız emekli personelinden;

 1. 30 kişilik grup oluşturanlar grubunun başında görevlendirilecektir.
 2. 40 kişilik grup oluşturanlara ise ayrıca (1) free umreci götürme hakkı verilecektir.


12- Başkanlığımız ve TDV personelinden çalışanlar ve emekliler; Başkanlığımız organizasyonu ile umreye gitmek istemeleri halinde kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası, kayınpederi ve kayınvalidesi için tercih etmiş oldukları umre programı ücreti üzerinden indirim yapılacaktır.

13- Bayan vaizler ile bayan kur'an kursu öğreticileri grup oluşturduklarıtakdirde ihtiyaç halinde kafilede bayan irşat görevlisi olarak da görevlendirilebileceklerdir.

14-  Umre organizasyonu düzenleyen seyahat acentaları ile kişisel çıkar sağlayacak şekilde işbirliği yapan personel hakkında idari ve disiplin işlemi yapılacaktır. Bu itibarla;

 1. Seyahat acentalarına umreci yönlendirme mukabilinde kişisel çıkar sağlamaya tevessül edilmemesi, bu türden ilişkisi tespit edilenlere idari ve disiplin işlemi yapılacağının personele yazılı olarak tebliğ edilmesi,
 2. Personelin mezkûr hükme aykırı davranmamaları için müftülüklerce her türlü önlemin alınması, konunun yakından takip edilmesi, acentalarla çıkar ilişkisine girdiği tespit edilenlerin delilleriyle birlikte derhal Başkanlığımıza bildirilmesi,
 3. Kendi imkânlarıyla umreye gitmek isteyen personelin; Başkanlık personeline sağlanan indirimden de bahisle Başkanlığımız organizasyonuna yönlendirilmesi,
 4. Başkanlığımızca gerekli denetimin yapılmasını teminen seyahat acentaları ile umreye gidecek personelin isimlerinin derhal Başkanlığımıza bilindirilmesi,

  Gerekmektedir. Bu hususlarda yaşanan aksamalardan ilgili müftülükler sorumlu olacaktır.


15- Müftülükler; bu talimatın ulaşmasından itibaren, alacakları bir onayla"Umre Bürosu" oluşturacaklardır. Büroda görevlendirileceklerin; çalışkan, liyakatli, başarılı ve daha önce bürolarda görevlendirilen tecrübeli personelden seçilmesine itina gösterilecektir.

16- Bu görevliler, şimdiden umre talebi olan vatandaşlarımızla irtibata geçerek umre hakkında gerekli bilgileri verecek ve iletişim bilgilerini alarak müftülüklerle irtibat halinde olmalarını sağlayacaklardır.

17- Umreye gitmek isteyen vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla,mahalli basın-yayın organlarından yararlanılacaktır. Ayrıca, Başkanlığımızca umre hakkında gönderilen afiş ve broşürler, merkezi camilere ve uygun görülen diğer yerlere asılacaktır.

18- Vatandaşlarımız Başkanlığımızın umre organizasyonunda taahhütettiği hizmetler doğrultusunda bilgilendirilecek, abartılı vaatlerde bulunulmayacaktır.

19- 2018 umre organizasyonu tahsilatında Başkanlığımız kurumsal bankahesabı kullanılacağından, müftülükler ayrıca hesap açtırmayacaktır.

20- Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın alabileceği yeni tedbirler dikkatealınarak, 2018 Umre Organizasyonu Talimatı, umre fiyatları, umre broşür ve afişleri daha sonra gönderilecektir. Gerekli açıklamalar müftülüklere periyodik olarak ulaştırılacaktır.

21- Özel umre turları;

Başkanlığımız umre ibadetini, irşat ve din eğitimimin bir parçası olarak gördüğünden özellikle öğrenci ve meslek grupları için özel umre turları düzenlenecektir. Bu çerçevede;

 1. Özel umre turu talep eden kurum, kuruluş ve vatandaşların talepleri müftülüklerce Genel Müdürlüğümüze bildirilecek ve Genel Müdürlüğümüzce bu taleplerin karşılanmasına gayret gösterilecektir.
 2. İlahiyat Fakültesi, imam-hatip lisesi ve diğer okul öğrencileri için kendiokullarından birer öğretim görevli/üyesi/öğretmen eşliğinde özel umre turları düzenlenebilecek, bunun için Başkanlığımızca mümkün olan kolaylık sağlanacaktır.
 3. Meslek grupları, çeşitli firma/iş yerlerinin çalışanlarını ödüllendirmekamacıyla düzenlemek istedikleri özel umre turu talepleri ve buna benzer diğer taleplerin imkânlar ölçüsünde karşılanmasına gayret gösterilecektir.