T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

09.03.2018

Sözleşmeli Olarak Atanmaya Esas Gerekli Evraklar

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ

(SÖZPER-2018-1) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUCU İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ EMRİNE YERLEŞTİRİLMESİ YAPILAN KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN 12.03.2018-23.03.2018 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA İSTENEN BELGELERİ İLİMİZ MÜFTÜLÜĞÜNE TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

SÖZLEŞMELİ OLARAK ATANMAYA ESAS GEREKLİ EVRAKLAR

1-T.C. Kimlik Numarası beyanı  (Nüfus Cüzdanı)

2-KPSS Sonuç belgesinde Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,

veya kurumca onaylanmış sureti Yabancı ülkeden alınmışsa YÖK’den denklik belgesi.

3-2016 Yılı KPSS (P/122, P/123, P/124) B grubu sonuç belgesinin aslı veya kurumca tasdikli sureti,

4-Başkanlıkça yerleştirme belgesinin internet çıktısı,

5-İş Talep Formu (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)

6-Hafızlık Belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış sureti,

7-Sabıka kaydı Belgesi (Resmi Kurum İçin)  alınacaktır.

8- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)

9-Mal beyannamesi (İl Müftülüğünden temin edilecektir.)

10-Son bir yılı içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf,

11-Sigorta veya Bağkur belgesi (SGK veya BAĞKUR dökümü)

12-Kaza-i Rüşt kararı (18 yaşını doldurmayanlar için),

13- İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Önlisans, veya diğer lisans ve diğer önlisans mezunlarının İmam-hatip lisesi ve lise Diploması sureti (müftülükçe tasdikli).

14-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu internet (bilgisayar) üzerinde doldurularak çıktısı alınarak imzalanıp bir adet fotoğrafla teslim edilecektir.( İlgili formu indirmek için tıklayınız.!)