T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

İstanbul Müftülüğü

10.09.2018

İstanbul Müftüsü Yılmaz, ‘KİDEP Konferansı’nda konuştu

Sigortasız çalıştırılan insanların mağdur edildiğini belirten İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Bu kardeşlerimizin hukukunu korumak adına mesai arkadaşlarımızın önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, SGK İstanbul İl Müdürlüğünce, Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) kapsamında düzenlediği konferansın açılışında konuştu. İslam’da sosyal dayanışmanın önemine vurgu yapan İstanbul Müftüsü Yılmaz, “Diyanet İşleri Başkanlığımızla SGK arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde özellikle kayıtdışı çalışma konusunda halkımızın bilinçlendirilmesini amaçlayan bu toplantı çok anlamlı ve önemlidir. Dini anlayışımızda sosyal dayanışma içerisinde bulunmak Kitab-ı Kerimimizin öğrettiği, Hz. Peygamber’in (SAV) model olarak sunduğu özellikler taşımaktadır. Allah Teala insanları adeta birbirine zimmetlemiştir. Hz. Peygamber (SAV) ‘Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuz altındakilerden mesulsünüz’ diyerek birbirimize zimmetli olduğumuzu; hak ve hukukumuzun, sorumluluklarımızın, ahlaki değerlerimizin bile birbirimizden öğrenilerek zimmetli duruma geldiğimizi ifade ediyor” dedi.  

İslam tarihindeki önemli sosyal dayanışma kurumları hakkında bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi:

“İslam toplumunda sosyal dayanışma ve sosyal güvenliğin en önemli temel unsuru İslam’ın ve Kur’an’ın bize öğrettiği uhuvvet gereğidir. Din kardeşliği ‘dinde kardeş, hilkatte eş olma’ ile başlar, ailedeki sorumluluklarla devam eder. Beytülmal dediğimiz devletin hazinesiyle toplumdaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının görülmesi de bu anlamdadır. Zekat ve sadaka ile bize bir sosyal sorumluluk yüklenir. Yine milletimizin iyilik anlayışı ve algısıyla asr-ı saadetten beri kurduğu vakıflar, bugün gelinen sosyal güvenlik anlayışına kadar İslam ümmetinin ürettiği önemli sosyal dayanışma kurumlarıdır. Vakıflar sayesinde toplumda hastaların, acizlerin, yaşlıların, miskinlerin bakılması için özel müesseseler kurmuştur. Bu durum tarihi süreçte insanların birbirlerine zimmetli olması algısının ötesinde özel bir gayrettir.

Ümmetin tarihi süreçte gördüğü ihtiyaçlar üzerine kurduğu avarız ve esnaf sandıkları, karz-ı hasen sandıkları, akile sistemi aslında bugünkü sigorta sistemlerinin ilk temellerini teşkil eden müesseselerdir. Fransız İhtilali’nden sonra ise batıda ortaya çıkan devlet anlayışı içerisinde sosyal güvenlik kurumları kurulmasını zaruri kılmıştır. Daha sonra bizim ülkemizde de sosyal güvenlik ve sigorta sistemleri yaygınlaşarak hayatın bir gerçeği haline gelmiştir. Bugün bunun nimetini milletimiz yüksek seviyede görüyor.”

DİB personelinin, insanların sigortasız çalıştırılmaması konusunda halkı uyarmak gibi önemli bir sorumluluğu olduğunu belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı

“Şahısların ihmallerinden kaynaklanan sebeplerle sigortasız çalıştırılan insanların mağdur olduğunu görüyoruz. O bakımdan kardeşlerimizin hukukunu korumak adına hocalarımızın minberde, mihrapta, kürsüde, Kur’an kurslarında bu sosyal güvenlik meselesinin gerçekten önemli bir mesele olduğunu anlatmaları gerekiyor. Güvenlik, emn, eman ve iman ile aynı köktendir. Değerli mesai arkadaşlarımızın bu sorumluluğu en iyi şekilde kavrayarak cemaatimize aktarma konusunda görevlerini yapacaklarına, devletimize, milletimize ve halkımıza önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum.”

Programda daha sonra Doç. Dr. Hadi Sağlam tarafından İslam’a göre sosyal güvenlik konusunda bir konferans verildi. Konferansa SGK Asgari İşçilik Daire Başkanı Ahmet Yetim, SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, ilçe müftüleri, imam hatipler ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. 10.09.2018