​T.C. FATİH KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

FATİH MÜFTÜLÜĞÜ

19.01.2018

FATİH MÜFTÜLÜĞÜ

FATİH MÜFTÜLÜK BİNASI

Fatih Müftülüğü , Ali Kuşcu Mahallesi Fatih Caddesi No:1 adresinde (Fatih Camii avlusu) bulunmaktadır. İstanbul'un, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tarafından 29 Mayıs 1453 yılında fethedilmesinden sonra Osmanlı idaresine girmiş olan Fatih ilçesi, 1454 yılında Başkentin İstanbul'a naklinden sonra yerleşim merkezi olmuştur. 11.500 kilometrekare olan Fatih ilçesi Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ait birçok tarihi eseri kucağında barındırmaktadır.

Bu tarihi eserlerden olan cami, mescit, medrese, mektep, türbe, tekke, çeşme,sebil, hamam hazire, mezar taşları vs. gibi birçok eski eserin yanında bir de sekiz odalı Fatih Müftülük Binamız bulunmaktadır. Bina  Fatih Camii Külliyesi içinde bulunmaktadır. Bina, Sultan İkinci Mahmut (1786- 1839) tarafından H. 1234/ M. 1838 yılında yaptırıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. Ziver Paşa tarafından yazılan kitabesi şöyledir:

 

 Fatih-i Sani- i İslambol Mahmut Han’dır.

Kıldı nev asarla Fatih civarın dilküşa,

 Lutfedüp bünyad edince bu karavul haneyi,

Kıldı el-Hak asker-i mansura cay-ı mu’tena,

 Ceyş-i mansurin hezar alay edüp yek hamlede,

 Feth ide dünyayı ol hakan-ı  Mansurü’l-liva,

 Söyledi Ziver kulu tarih-i cevher darını,

 Şah-ı Adli bu karavulhaneyi  kıldı bina.

 (H.1254-M.1838)

 

Simetrik olarak yaptırılan binada XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde karışık üsluptaki bir estetik eğilimini belirgin olarak görmek mümkündür.Kapı üzerindeki kitabe, sundurma önündeki kolonat ve iki yanındaki bahçe, yapıya özel bir görünüm vermektedir. Ayrıca, kapının üstünde sundurma etrafına harç sıva ve parapet duvarı yapılarak balkon haline getirilmiştir. Bu kısımda evvelce ahşap bir cumbanın bulunmuş olması muhtemeldir.

Pencere şebekeleri basit olup, çatısı Marsilya kiremiti ile örtülüdür.Bahçe duvarları eskiden kalmış olmakla birlikte parmaklıklar ve onları taşıyan babalar sonradan yapılmıştır.Bahçe ile birlikte alanı 1192 metrekaredir.Daha sonra çeşitli hizmetlerde değerlendirilen bina, Maliye Bakanlığının 28 Haziran 1985 gün ve 4/1 Şb. Md. 3202-3175-25394 sayılı yazılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı adına, Fatih Müftülük Binası olarak tahsis edilmiştir.

            1985 tarihinde Fatih Müftülüğü'ne tahsis edilen bina, Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Şubesi’nce ve Fatih'li hayırsever vatandaşlarımızın da yardımlarıyla restore edilmiştir.

 1985 yılı birim fiyatlarına göre 80 milyon harcanarak 3 ay gibi kısa bir sürede restorasyon işleri bitirilerek, 1971 yılından 1986 yılına kadar( Fatih) Yediemirlerdeki pirinç Pirinççi Sinan Camiine ait meşrutanın son katında faaliyet gösteren Fatih Müftülüğü 26 Nisan 1986 tarihinde muhteşem bir merasimle Gönenli Mehmet Hoca Efendi'nin duasıyla hizmete açılmıştır.

2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çelik konstrüksiyon ile güçlendirilip depreme dayanıklı hale getirilerek diğer restorasyon işlemleri tamamlandı.Günümüzde halen Fatih Müftülüğü Hizmet Binası olarak hizmet vermektedir.